El mes de maig del 2020 va ser rècord en generació d’energia elèctrica mitjançant energies renovables. Red Eléctrica de Espanya va produir un 52,5 % de l’energia total consumida amb energies netes i un 47,5 % va ser d’origen contaminant. Segons la Llei de Canvi Climàtic de Catalunya, al 2050 hi hauria d’haver emissions nul·les de gasos d’efecte hivernacle. La Llei de Canvi Climàtic estatal encara està en tramitació. 

Durant els darrers dies del mes de juny i en plena Setmana Europea de l’Energia Sostenible, també s’observa una clara pujada d’aquestes fonts energètiques, especialment en referència al període de màxima radiació i que permet incrementar notablement la producció d’energia solar fotovoltaica. 

renovables

Energia eòlica, la que més creix

L’energia eòlica és la que més creix. En tot el mes de maig l’eòlica va suposar un 22 % del total de l’energia consumida, col·locant-se en primera posició del rànquing de fons energètiques.

Actualment hi ha 34 parcs eòlics a Catalunya en funcionament i 22 més en tramitació, segons l’Associació Eòlica de Catalunya, i la majoria es troben a les Terres de l’Ebre. De fet, les zones cremades en aquestes comarques, durant l’estiu passat, són ara una atracció per a algunes empreses eòliques i fotovoltaiques.

Espanya és el quart estat del món pel que fa a potència eòlica instal·lada, per darrere de la Xina, els Estats Units i Alemanya.

La segona font de generació elèctrica va ser la nuclear, amb un 17 % de l’energia total. A Catalunya es mantenen en funcionament tres dels set reactors nuclears que actualment hi ha operatius a tot l’estat, dos a Ascó i un a Vandellós.

La Llei de Canvi Climàtic de Catalunya preveia tancar-les al 2027 com a molt tard, però el Tribunal Constitucional va declarar-ho institucional.

L’energia hidràulica, també amb registres molt bons, de generació del 16 % de l’energia total produïda, gràcies als bons registres de pluja d’aquesta primavera i d’emmagatzematge als embassaments.

Les centrals de cicle combinat, les que produeixen gas, van representar durant el mes de maig una producció del 13 % del total i les de cogeneració un 12 %.