llúdriga al Llobregat
foto: AMB

La llúdriga ha reaparegut al tram final del riu Llobregat, tal com informa l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). L’AMB ha captat imatges nocturnes d’aquest mamífer durant els treballs d’anàlisi de connectivitat ecològica que està fent a la vall baixa del riu Llobregat.

Feia més de dos anys que no hi era

L’última vegada que l’AMB va trobar rastres d’aquest mamífer va ser aigües amunt, el febrer del 2020, a la zona de Castellbisbal. El fet que enguany s’hagi visualitzat quilòmetres avall demostraria que el riu Llobregat té una bona connectivitat ecològica, és a dir, és un veritable corredor que utilitzen les espècies per moure’s en un territori molt fragmentat per diferents infraestructures (AP-7, A-2, xarxa ferroviària…).  

Aquests mamífers carnívors són semiaquàtics i habiten rius, llacs, llacunes i aiguamolls amb bona qualitat de l’aigua. Per aquest motiu, la llúdriga es considera un bioindicador de l’estat dels sistemes fluvials.

El 1973 es va constatar el perill d’extinció d’aquesta espècie de mustèlid i va ser protegida a tot l’estat espanyol. Està classificada com a espècie d’especial interès en el Catàleg nacional d’espècies amenaçades (Reial Decret 439/90) i a Catalunya és una espècie protegida dins de la categoria A (Llei 3/1988). Des del 2002, Catalunya disposa del Pla de conservació de la llúdriga amb l’objectiu d’afavorir-ne la supervivència. Actualment, aquest mamífer és molt abundant al riu Segre, la Noguera Pallaresa i la Noguera Ribagorçana, alhora que també hi ha poblacions importants a la Muga, el Fluvià i el Ter. En el nou Catàleg d’espècies amenaçades de Catalunya (pendent d’aprovació), ja no hi figura com amenaçada, però continuarà sent una espècie protegida.

Segons l’informe de l’Estat de la natura a Catalunya de l’any 2020, portat a terme per l’Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, la reintroducció d’exemplars de llúdriga del 1995 al 2001 al nord-est de Girona, va contribuir a recuperar l’espècie en bona part de les conques, especialment de Girona i Barcelona.

Llúdrigues també al Besòs

Al llarg dels últims anys, la llúdriga ha conquerit la metròpolis de Barcelona i s’ha pogut veure en diferents punts del riu Besòs i el riu Llobregat. L’AMB constata, doncs, la contínua presència de la llúdriga al territori i una major mobilitat d’aquests mamífers.