L’escalfament global podria provocar canvis que els científics no havien previst en els seus models anteriors.

La investigació climàtica cada vegada és més precisa perquè utilitza models d’alta complexitat que necessiten d’una gran potència de processament. I això és possible gràcies als superordinadors com el Mare Nostrum, ubicat a Barcelona. Les projeccions amb models més complexos revelen una dada inquietant. D’aquí a 30 anys, les tempestes que patirà Europa occidental seran un 25 % més freqüents respecte a les actuals i de major intensitat.

Els resultats són la conclusió d’un estudi que ha desenvolupat el grup de Predicció Climàtica del Barcelona Supercomputing Center. “A més complexitat dels models i més potència de càlcul, més realistes són les prediccions” —explica Pablo Ortega, investigador Del departament de Ciències de la Terra del BSC i coautor de la recerca, que ha liderat Eduardo Moreno-Chamarro—.

Les simulacions realitzades s’han fet a una resolució de 10 km2  i en aquest nivell de detall s’incorporen elements i processos que abans no es tenien en compte. “El que crèiem que podia passar, ara considerem que possiblement no sigui cert. Això és el que estem veient amb la incorporació de superordinadors com el Mare Nostrum en la recerca”, afirma l’investigador del departament de Ciències de la Terra del BSC.

L’escalfament global provoca canvis en la precipitació

El planeta és més càlid a causa dels gasos d’efecte hivernacle  alliberats a l’atmosfera per l’activitat humana. A Catalunya, la temperatura mitjana ha augmentat 1,7 ºC des del 1950 però cal tenir present que, des de fa 30 anys, el creixement és de 0,40 ºC per decenni.

L’increment de temperatura provoca canvis en els corrents oceànics. “Estem veient que la circulació  a l’Atlàntic Nord, que tots els models mostren que es reduirà en els propers anys, tindrà un impacte en la precipitació a Europa occidental molt diferent  del que pensàvem”, exposa el Dr. Ortega. I detalla que la pluja no únicament està associada a un “creixement de la temperatura del mar, que multiplica les tempestes”, sinó també a un “desplaçament del corrent del Golf que pot provocar la formació de temporals a una latitud més al nord que no pas ara”. I afegeix que  les tempestes tindran, segons el nou model, “un impacte més gran a Europa occidental” i, a més, “seran més intenses i freqüents”.

El corrent del Golf s’alenteix

L’escalfament global provoca el desglaç dels casquets polars i de les glaceres. L’aigua dolça va a parar a mars i oceans i afecta la densitat. La variació d’aquest espessiment, provoca l’alentiment i el desplaçament de la circulació del corrent del Golf a l’Atlàntic Nord.

Això, alerten, podria tenir una altra conseqüència. Com que el corrent del Golf transporta l’escalfor del tròpic cap a l’Àrtic, podria haver-hi un descens de les temperatures. De moment, les dades que disposen els científics no fan pensar en un alentiment brusc. Alguns estudis, però, apunten que si la circulació s’aturés totalment, Europa podria patir una davallada de temperatures d’entre 3 i 5 graus. I en determinades zones de l’Àrtic, podria arribar als 8 graus.