L’Ajuntament de Barcelona ha començat a instal·lar les primers tanques antisenglars de fusta de la ciutat per evitar que els animals bolquin els contenidors per terra i escampin la brossa pels carrers i pel parc natural. Es tracta d’una prova pilot que s’inicia amb la instal·lació d’un tancat al carrer de la Belladona, al barri de Can Rectoret de les Planes. Està previst que aquest sistema també es posi aviat a la plaça del Teix i a la cruïlla de la carretera de les Aigües amb el carrer de Carroç, al barri del Peu del Funicular.

Contenidors amb baranes de ferro antibolcatge, la propera prova pilot antisenglars

Una prova pilot a Barcelona

Aquesta separació de fusta vol ser la solució als problemes de brutícia continuats que generen els senglars quan tomben els contenidors amb l’objectiu de menjar-se les restes d’aliments que hi ha al seu interior. “El més important és que la tanca tingui una altura suficient perquè els senglars no puguin saltar per sobre. El tancat té un pestell i una molla perquè si algú es descuida de passar el pestell, la porta quedi ben tancada” explica el director de neteja i gestió de residus, Carlos Vázquez.

Més mesures per evitar que els senglars tombin els contenidors d’escombraries

Des de fa uns anys, els contenidors d’escombraries tenen un sistema antibolcatge instal·lat a la part inferior, però això no ha aturat els senglars, ja que són uns animals molt llestos i tenen molta força. De fet, els senglars han après a treure els contenidors de l’ancoratge amb empentes fins a tombar-los, i també a trencar l’ancoratge. Per tal de solucionar aquesta problemàtica, en algunes zones de la ciutat s’han substituït els contenidors de càrrega posterior amb rodes per contenidors més grans i pesats que els senglars no poden tombar.

Els contenidors nous resolen els problemes amb els senglars al carrer del Maduixer
El 27 d’octubre es van substituir els contenidors per altres de més grans i des de llavors no hi ha hagut cap incidència amb els senglars

En algunes ubicacions, però, com alguns carrers de Can Rectoret, no hi poden accedir els camions de recollida de brossa dels contenidors grans i per això s’han hagut de mantenir els petits i optar per la instal·lació de tanques de fusta al voltant dels contenidors.