El Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb el FC Barcelona, va portar a terme el mes de març una actuació, mitjançant l’ús de drons i escaladors especialistes, per comprovar que no quedés cap exemplar ni cap niu actiu de ballester a la zona del Camp Nou afectada per les obres de remodelació.

Les mesures van consistir en el tancament d’espais de nidificació per evitar la mortalitat de polls i adults de l’espècie durant les obres d’enderroc i van anar acompanyades de la instal·lació de tres grans caixes niu a la zona de la tribuna, per tal d’oferir més espais de nidificació i minimitzar els impactes negatius sobre aquesta espècie.

agents rurals instal·lant caixes niu al Camp Nou

La intervenció es va fer abans de l’època de cria i com a mesura de protecció d’aquest ocell, tot i que no tots els espais de nidificació s’havien de tancar per la primera fase de les obres i per tant hi havia espais suficients per encabir tota la població de l’espècie citada anteriorment.

22 parelles de ballester nidifiquen al Camp Nou

El ballester és un ocell insectívor i migratori que arriba des d’Àfrica al llarg del mes de març i que hi torna a principis de la tardor. Sol criar a zones escarpades de muntanya però ha trobat a les ciutats estructures adequades per fer niu. En aquest sentit, a Barcelona, hi ha un dels nuclis més importants de nidificació de l’espècie a Catalunya. A l’Spotify Camp Nou hi fan niu 22 parelles, però a més hi van a dormir uns 200 individus no emparellats.

El FC Barcelona treballa habitualment per conservar aquest patrimoni natural, per exemple col·locant refugis per a ratpenats. També s’està valorant la possibilitat que hi hagi espais de nidificació per a aquestes i altres espècies al futur Spotify Camp Nou, que contribuirien a potenciar la biodiversitat de la ciutat.