canvi climatic

L’any 2020 no és cap excepció dins de l’escalfament global i, segons les dades de l’Organització Meteorològica Mundial (OMM), la temperatura mitjana dels cinc primers mesos de l’any és la segona més elevada mai no registrada, per darrere del 2016.

En l’anàlisi climàtica del 2020 destaca el mes de maig, que ha estat el més càlid mai no registrat a escala mundial.

Una imatge actualitzada de les barres anuals d’escalfament, que es va popularitzar molt a les xarxes socials durant l’any passat, ho evidencia de forma molt gràfica.

Relació amb les emissions de CO2

L’escalfament global té una clara relació amb les emissions de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera. Una de les principals emissions a combatre és la del diòxid de carboni (CO2) i per a aquest motiu molts països preveuen uns pressupostos de carboni a les polítiques de canvi climàtic.

Aquesta relació també s’ha volgut plasmar a les gràfiques de barres d’escalfament i el resultat és ben evident a simple cop d’ull, on es mostra un escalfament evident des de la dècada dels 80, coincidint amb l’augment progressiu de les emissions.

Campanya #ShowYourStripes

La campanya #ShowYourStripes busca conscienciar la població dels efectes del canvi climàtic a diferents punts del món i, per a aquest motiu, s’han popularitzat a les xarxes socials les gràfiques on cada barra representa la temperatura d’un any concret.