Foto: Alfons Puertas

L’hivern astronòmic no acabarà fins al 20 de març a les 10.37 h , però el climàtic només comprèn els mesos de desembre, gener i febrer. Segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya es considera càlid a tot Catalunya i a Barcelona, a més, també ha estat molt sec igual que a bona part de les comarques del nord-est.

Anomalies tèrmiques de més de 2 ºC

El període inusualment fred que va comportar l’arribada de la borrasca Filomena i que es va produir entre finals de desembre i mitjans de gener, amb entrades d’aire del nord i fins i tot amb nevades a cotes baixes, no va ser suficient per contrarestar un febrer en què la temperatura s’ha mantingut per sobre de la mitjana. De fet, ha estat el quart febrer més càlid dels més de 100 anys de dades de l’Observatori Fabra.

Dèficit pluviomètric a 2/3 de Catalunya

El dèficit de precipitació ha estat present a prop de dos terços del territori, especialment al quadrant nord-est, on pràcticament tots tres mesos han deixat pluja inferior als valors mitjans d’aquesta època de l’any. Les pertorbacions fredes amb recorregut de nord-oest a sud-est i el pas de fronts atlàntics han concentrat la precipitació, llevat d’algunes excepcions, al Pirineu occidental i a Ponent i gràcies als temporal Filomena i Hortense.

Irradiació també inferior a la mitjana

La irradiació global dels tres mesos d’hivern climàtic també ha estat clarament inferior a la mitjana a bona part del territori, excepte al desembre i gener a Ponent, on la poca presència de boira d’enguany va comportar anomalies positives. El febrer, en canvi, va ser molt nuvolós a tot Catalunya, especialment a les Terres de l’Ebre, però amb l’excepció de l’Aran.

A Barcelona hi va haver gran quantitat de dies amb núvols baixos al febrer i aquest inici de març seguim amb la mateixa tendència, amb l’afegit de les tres intrusions de pols sahariana que hem tingut des de l’octubre fins ara i que han contribuït a l’ambient tèrbol.