Dreta Eixample contaminació cotxes

L’Agència Tributària de Catalunya ha simplificat els tràmits perquè els contribuents puguin presentar un recurs al nou impost de CO2 de la Generalitat. Es podrà fer en línia i sense justificant de la Direcció General de Trànsit (DGT). L’impost de CO2 és el primer tribut sobre les emissions de diòxid de carboni als vehicles a Catalunya i es cobra des del setembre.

L’anunci s’ha fet després de les queixes de milers de persones que han rebut la notificació per vehicles donats de baixa o sostrets. Els afectats han de pagar l’impost i després presentar un recurs. Fins ara s’han rebut 3.000 recursos.

L’ATC s’ha compromès a agilitzar-ne el procés de comprovació i la devolució dels cobraments indeguts, amb els interessos pertinents.

Canvis al web per facilitar la gestió als contribuents

Per això, l’Agència Tributària ha redissenyat el web perquè es pugui recórrer de manera telemàtica. Les persones que presentin un recurs, ho poden fer en línia amb la matrícula del vehicle i el NIF del propietari. El propietari també es pot identificar amb el DNI, el certificat digital o l’idCAT Mòbil.

A banda, s’ha suprimit l’obligatorietat d’adjuntar un justificant o informe de la DGT en cas de vehicles donats de baixa o sostrets.

Un tribut per fer front al canvi climàtic

Turismes, motocicletes i furgonetes paguen aquest tribut en funció de la quantitat de partícules de diòxid de carboni que emeten per cada quilòmetre. L’objectiu és conscienciar la ciutadania de l’impacte mediambiental que tenen i que les emissions de CO2 es tinguin en compte a l’hora de comprar un vehicle nou.

Perquè els contribuents puguin comprovar si les seves dades són correctes, l’Agència Tributària de Catalunya ha publicat al seu web un padró provisional. D’aquesta manera es pot comprovar si la informació del cens de vehicles que proporciona la DGT és correcta.