formiga boja

El Departament d’Acció Climàtica ha engegat al Port de Barcelona els treballs per eliminar la formiga boja, una espècie invasora que, tot i la mida, pot esdevenir un problema, ja que és molt destructiva. A més, pot arribar a convertir-se en una plaga en edificis, infraestructures i conreus. Per això estan fent una prospecció en profunditat de la zona per comprovar-ne l’extensió i aplicar biocides per frenar-les i eliminar-les.

Una espècie invasora procedent d’Àfrica

La formiga boja (“Paratrechina longicornis”) és originària de l’Àfrica tropical i està catalogada com a invasora per la legislació estatal. És una espècie omnívora i, com la resta de formigues, viu en colònies: uns formiguers formats per uns pocs centenars d’obreres i una desena de reines. Com en el cas d’altres espècies invasores, poden desplaçar de l’hàbitat altres espècies de formigues originàries de l’entorn i alguns invertebrats.

La presència de la formiga boja al Port de Barcelona es va identificar el febrer del 2020, quan se’n van localitzar en una porta d’accés al port. Més tard se’n van detectar més en una rotonda i, fins i tot, es van trobar diverses colònies sota les tapes del clavegueram i subministrament. És una formiga molt adaptable, amb una gran capacitat de dispersió i d’esdevenir una plaga destructiva De moment, però, no s’ha localitzat a Catalunya cap exemplar fora de les instal·lacions portuàries. És per aquesta raó que el combat que ha activat la Generalitat és vital per controlar-la i intentar erradicar-la.

La formiga que va arribar amb el transport de mercaderies

Segons la Generalitat, la formiga boja va arribar en vaixell, a través del transport de mercaderies, una de les vies d’entrada habituals d’espècies invasores. En aquest sentit, el Port de Barcelona està preparant una estratègia de lluita contra l’arribada d’espècies no autòctones, en col·laboració amb la Universitat de Barcelona i altres centres especialitzats.

Tot plegat, per evitar la pèrdua de biodiversitat, problemes ambientals i l’impacte econòmic que suposen les espècies invasores, com ara el mosquit tigre o la pampa del Caucas. A Catalunya s’han detectat fins a 1.755 espècies exòtiques. D’aquestes, 203 tenen comportament invasor, amb impactes sobre la biodiversitat, l’economia o la salut pública, entre d’altres.