Un dels objectius de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) o de les activitats durant la Setmana de la Mobilitat és reduir la concentració de gasos contaminants, com les partícules en suspensió (PM10) o el diòxid de nitrogen (NO2). Gran part d’aquests gasos provenen dels vehicles. Però a l’aire de Barcelona hi ha altres gasos que no són igual de contaminants, però que sí que tenen efectes en la salut de les persones.

L’investigador de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB JosepAnton Morguí parla del vapor d’aigua, el metà, l’ozó o el diòxid de carboni (CO2) com a gasos necessaris que afecten de manera molt directa el nostre medi i que, en els dos últims casos, tenen a veure amb el metabolisme de les plantes. Però com afecta la salut dels ciutadans si n’hi ha en excés i es concentra a la ciutat?

L’ozó és problemàtic quan arriba a la ciutat

En el cas de l’ozó és famós perquè és a l’estratosfera i serveix per protegir la Terra i la població dels rajos ultraviolats. Ara bé, la situació canvia quan el gas arriba a la ciutat i l’ésser humà el respira. Segons Morguí, és problemàtic perquè pot causar danys en els teixits, les cèl·lules i els organismes. De fet, l’investigador apunta que és més fàcil patir malalties respiratòries en zones on la concentració d’ozó és més elevada.

El diòxid de carboni pot dificultar la respiració i provocar somnolència

A Barcelona, la mitjana de diòxid de carboni (CO2) és d’uns 405 ppm i és important controlar-ne la quantitat perquè és un dels gasos que provoquen l’efecte hivernacle al planeta. A finals d’agost és quan els registres són més baixos, amb uns 393 ppm durant la nit i 590 ppm durant el dia, amb tots els cotxes en circulació.

L’excés de CO2 impedeix a l’organisme respirar amb normalitat i també pot provocar somnolència. Morguí posa l’exemple que quan algú no obre el vidre del cotxe és més fàcil tenir son, de la mateixa manera com passa en un lloc poc ventilat. L’investigador assegura que, malgrat els registres, la quantitat de CO2 a la capital catalana és baixa i, en part, és gràcies a ser una ciutat costanera perquè el mar ajuda a netejar el diòxid de carboni.

El metà, necessari per formar aigua i per obtenir energia

Un dels gasos necessaris al nostre planeta és el metà, ja que aporta els hidrògens necessaris per formar aigua i, a més, serveix per obtenir energia. Una part del metà que es troba en l’aire és natural però també hi ha quantitats que provenen de les fuites que hi ha en les instal·lacions del gas. Morguí matisa que aquestes fuites no tenen per què ser perilloses però sí que poden contribuir a les emissions de gasos d’efecte hivernacle a Barcelona i, per això, és prudent controlar-les.

Com afecta el vapor d’aigua els ciutadans?

En ser una ciutat costanera, Barcelona té molt vapor d’aigua a l’aire, que quan es concentra en excés augmenta la sensació de xafogor, però quan n’hi ha poc els teixits del cos, com els pulmonars, s’assequen amb més facilitat.