Capa d'ozó a 28/09/20, segons CAMS

Com és habitual cada any, entre l’agost i l’octubre, coincidint amb la primavera a l’hemisferi sud, hi ha la previsió de l’augment de la mida del forat de la capa d’ozó sobre l’Atlàntic, que arriba al màxim anual entre mitjans de setembre i mitjans d’octubre.

Enguany però, segons el Servei de Vigilància Atmosfèrica de Copernicus (CAMS), el forat de la capa d’ozó s’ha situat clarament entre els més grans i profunds observats en els últims 15 anys. Segons les dades del CAMS, la profunditat de la capa d’ozó s’ha situat lleugerament per sota de les 100 unitats Dobson, la qual cosa representa aproximadament un terç dels valors habituals sense absència d’esdeveniments relacionats amb el forat de la capa d’ozó.

D’altra banda, la “bona notícia”, segons els experts, és que tot fa indicar que el forat ha arribat a la màxima extensió enguany i que a partir d’ara començarà a tancar-se lentament. De fet, quan la temperatura augmenta a l’estratosfera, durant la primavera a l’hemisferi sud, el vòrtex polar es debilita fins a descompondre’s i a final de desembre és quan es preveu que els nivells d’ozó podran tornar a la normalitat, com acostuma a passar. Des de la prohibició dels hidrocarburs, la capa d’ozó s’ha anat recuperant lentament i les dades mostren una clara tendència a la disminució de l’àrea afectada per aquest forat de la capa d’ozó.

Com es mesura l’ozó?

Els gruix de la capa d’ozó es mesura amb el nombre de molècules d’ozó en una columna vertical i es denoten en unitats Dobson (UD). Els registres DU en aquesta època de l’any poden ser la meitat dels nivells mitjans anuals.

El Servei de Vigilància Atmosfèrica de Copernicus (CAMS) controla els registres més baixos del forat d’ozó al llarg del temps i, si es comparen els registres anuals, s’observa una restauració clara d’aquesta capa i prou ràpida en el temps.

Els nivells més alts d’ozó es representen a les gràfiques de la CAMS amb groc, taronja i vermell, mentre que les zones verdes i blaves són registres baixos. La línia negra contínua, a sota de la gràfica, representa la zona afectada pel forat de la capa d’ozó, a la regió antàrtica.