anomalia de temperatura al món i Europa aquest abril 2021. font: Copernicus CS5

Europa ha viscut un abril anòmal des del punt de vista termomètric. Gairebé un grau de desviació negativa en el que és el tercer mes consecutiu que queda per sota de la mitjana al continent.

Gairebé tot Europa per sota de la mitjana

Segons el centre per al canvi climàtic Copernicus i la seva reanàlisi de dades mensual, aquest abril ha estat el més fresc al continent en gairebé 20 anys (des del 2003), amb una desviació de 0,9 ºC per sota de la mitjana climàtica per al període 1991-2020.

Es tracta d’una anomalia exacta al cas de Barcelona.

Destaca la gran extensió que engloba l’anomalia freda, que en el cas europeu és general a tot el continent exceptuant petites excepcions, com alguns indrets del sud-oest peninsular, Turquia i Rússia.

Es tracta també del tercer més consecutiu que tenim una temperatura (a tot el continent) per sota de la mitjana climàtica (1991-2020), un fet que no passava des de principis del 2011, fa justament 10 anys.

Un abril normal a tot el planeta

A tot el planeta ha estat simplement un mes normal o fins i tot un pèl càlid, però lluny dels rècords històrics de calor dels abrils del darrer quinquenni, només amb una anomalia de 0,2 ºC per sobre de la mitjana climàtica.

Malgrat tot, tots els abrils anteriors al 2010 són més frescos que el del 2021 i no cal oblidar tampoc que aquesta relativa normalitat ve donada en part per l‘actualització del període de referència que ha passat a ser més actual (1991-2020) i, per tant, amb una mitjana més elevada que l’anterior.