La tardor astronòmica, la que marca l’inici de l’equinocci, va començar el 23 de setembre. Cal recordar, però, que la inclinació de la Terra és la causant que no concordi el dia exacte de l’inici de l’equinocci amb el dia de l’equilux, que és quan  el dia i la nit duren el mateix temps. A Barcelona, l’equilux de tardor és aquest dijous, 26 de setembre. El sol ha sortit a les 7.42 h i es pondrà a les 19.42 h.

“Equinocci” i “equilux” no són el mateix

L’equinocci va ser aquest dilluns. Era el dia en què el sol sortia exactament per l’est i es ponia exactament per l’oest, però, tot i que etimològicament “equinocci” significa “igual nit que dia”, en realitat no ho és. És l’equilux el dia de l’any que hi ha exactament 12 hores de claror i 12 de foscor. És així com a partir d’aquest dijous, equilux de tardor, i fins al solstici d’hivern (el 22 de desembre) hi haurà més hores de nit que no pas de dia. A partir del 22 de desembre seran les hores de claror que començaran a guanyar minuts a la foscor.

Canvis en l’ombra que projectem

L’ombra que projectem a terra és variable en funció de l’època de l’any. A mesura que avancin els dies de tardor podrem comprovar com la nostra ombra cada cop serà més gran, perquè el sol es va situant cada vegada més avall a l’horitzó. En aquest sentit, a @btveltemps cada dia repassem l’angle solar, que ens dona informació de la incidència del sol a la ciutat.