Foto: Alfons Puertas

La primavera astronòmica, la que marca l’inici de l’equinocci, no començarà fins diumenge a la tarda. Aquest dijous, però, és l’equilux.

Cal recordar que la inclinació de la Terra és la causant que no concordi el dia exacte de l’inici de l’equinocci amb el dia de l’equilux, que és quan el dia i la nit duren el mateix temps. A Barcelona, l’equilux de primavera és aquest dijous, quan el sol ha sortit a les 7 h i es pondrà a les 19 h.

“Equinocci” i “equilux” no són el mateix

L’equinocci arribarà el proper diumenge. El sol sortirà exactament per l’est i es pondrà exactament per l’oest, però, tot i que etimològicament “equinocci” significa “igual nit que dia”, en realitat no ho és. És l’equilux el dia de l’any que hi ha exactament 12 hores de claror i 12 de foscor. És així com a partir d’aquest dijous, equilux de primavera, i fins al solstici d’estiu (el 21 de juny) hi haurà més hores de dia que no pas de nit. A partir del 21 de juny seran les hores de foscor les que començaran a guanyar minuts a la claror.

Canvis en l’ombra que projectem

L’ombra que projectem a terra és variable en funció de l’època de l’any. A mesura que avancin els dies de primavera podrem comprovar com la nostra ombra cada cop serà més petita, perquè el sol s’anirà situant cada vegada més amunt a l’horitzó.