contaminacio barcelona
Plàtans d'ombra a la Gran Via de Barcelona

No cal viatjar fins a Nova Delhi o Ciutat de Mèxic per notar l’olor de fum que té l’aire urbà. Probablement a Barcelona i rodalia també deveu haver notat alguna vegada l’olor de fum a l’aire en tornar d’algun viatge o estada fora.

La contaminació de l’aire es nota i afecta el benestar i salut de les persones. És per aquest motiu que el CREAF ha llançat una nova iniciativa participativa que vol estudiar com les persones que fan vida a l’àrea metropolitana de Barcelona perceben la contaminació i el verd urbà que els envolta.

Una aplicació web ens permet conèixer com percebem la contaminació i el verd urbà que ens envolta

Des d’avui el CREAF porta a terme una campanya participativa que s’allargarà fins a l’octubre per conèixer com percep la contaminació i la presència de verd urbà la gent que fan vida a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Per tal d’avaluar-ho, el CREAF ha llançat una aplicació web molt senzilla anomenada My Dynamic Forest perquè qualsevol persona que es trobi dins la rodalia de Barcelona hi pugui respondre, tantes vegades com vulgui, si al lloc on es troba nota un ambient molt contaminat, sorollós o amb pudors.

L’aplicació també permet valorar mitjançant una enquesta si la contaminació està afectant la nostra salut i explicar les sensacions que es tenen sobre el verd urbà (si es creu que hi ha molt arbrat, si està massa descuidat, massa lluny, etc.)

Corina Basnou, investigadora del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), és la responsable d’una campanya que té per objectiu veure si les persones de l’àrea metropolitana de Barcelona s’estan habituant a respirar un aire contaminat.

Sí els resultats obtinguts indiquessin que ens estem habituant a respirar aire contaminat, seria un greu problema de cara a tenir una ciutadania compromesa i reivindicativa amb les accions per reduir la contaminació, i de retruc afectaria la salut de les persones directament”
Corina Basnou, investigadora

Basnou afegeix que el canvi d’hàbits individuals, així com la pressió social cap als polítics, són clau per implementar canvis en el model de ciutat que comportin una millora de la qualitat de l’aire.

La percepció del verd urbà

L’aplicació també vol recollir com les persones perceben el verd urbà que els envolta. Aquesta informació s’usarà per gestionar i planificar millor els espais verds. Aquesta iniciativa forma part del projecte europeu Clearing House, un projecte internacional que vol fomentar el verd urbà a les ciutats.

La idea és que les ciutats reverdeixin i creïn corredors verds, de dins cap a fora […] Canviar de pell, passar del gris a un verd capaç de filtrar aire i refrescar”
Corina Basnou

Com podem col·laborar-hi?

Qualsevol persona que es trobi a l’àrea metropolitana de Barcelona pot participar-hi. Només cal que disposi d’un dispositiu mòbil, un PC o una tauleta, amb la geolocalització activa.

L‘aplicatiu es pot utilitzar tantes vegades com es vulgui, i es podrà realitzar l’aportació des de qualsevol carrer o espai. Les dades obtingudes permetran a la investigadora crear un mapa de sensacions i percepcions, de sobre com percebem la contaminació de l’aire que ens envolta, i quin grau i qualitat de verd sentim que tenim al voltant.

Segons Basnou, la mostra convé que sigui el més diversa possible. Interessa que es cobreixin pobles, ciutats i barris com més diferents millor, tant pel que fa al nivell socioeconòmic com a nivell de contaminació i verd.

Els arbres redueixen la contaminació urbana

Corina Basnou té un a línia de treball activa en què està estudiant el paper de la vegetació per filtrar la contaminació de l’aire. La iniciativa que ara es posa en marxa aportarà dades clau per a vàries estratègies de planificació urbanes en les quals està treballant amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona o l’Ajuntament de Barcelona.

El verd urbà pot ser com l’aparell circulatori de la nostra ciutat, que connecta i ajuda a respirar millor […] En el cas dels arbres s’han de potenciar els arbres vells sempre que es pugui”
Corina Basnou

Finalment, Basnou, recorda que els arbres i arbustos en respirar extreuen els contaminants gasosos a través dels estomes. També capturen partícules contaminants amb les fulles, sobretot les que són peludes o rugoses com les de l’alzina o els til·lers. També hi ha plantes que extreuen contaminants del sòl.