Mapa hàbitats marins de Catalunya
Mapa de la zona cartografiada

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural està treballant en la realització del Mapa dels hàbitats marins de Catalunya, el més complet i extens elaborat fins ara, que permetrà adquirir el coneixement necessari per contribuir a conservar el medi marí.

El mapa contindrà informació cartogràfica detallada dels hàbitats marins, així com el model d’elevacions de la franja litoral i els tipus de fons, entre d’altres. Tota aquesta informació forma part del Pla cartogràfic de Catalunya.

En tres anys es cartografiaran més de 154.00 hectàrees

El mapa abasta tot el litoral català, des de la línia costanera fins a la cota -50 metres, que corresponen a una superfície de 154.027 hectàrees.

Les dades es prendran en diferents fases:

  • La primera correspon a la presa d’informació que permetrà entendre l’estructura i composició del medi marí (informació geofísica).
  • La segona fa referència a la part d’informació biològica que identificarà els hàbitats existents.
  • La tercera correspon a l’etapa d’anàlisi i integració de la informació per obtenir les bases cartogràfiques que conformaran el mapa.

Aplicacions del projecte

Les bases cartogràfiques digitals obtingudes donaran les eines i el coneixement necessari per conservar el medi marí.

Entre d’altres aplicacions, permetrà millorar la informació i la gestió que cal reportar a la Comissió Europea dels espais naturals protegits de la xarxa Natura 2000, que a Catalunya representa al voltant de 85.000 ha marines. També permetrà contribuir en les estratègies de prevenció i lluita contra les espècies invasores i mesures d’adaptació al canvi climàtic.

El Mapa d’hàbitats serà d’ajut en la planificació de l’espai marí i la gestió pesquera i d’altres activitats marítimes, com són els centres d’immersió o la nàutica recreativa. També l’anàlisi dels efectes sobre els hàbitats d’interès pesquer, la promoció i declaració de zones de protecció pesquera i el reforç de la funció d’inspecció.

El mapa també facilitarà informació bàsica per a la gestió integral de platges i zones dunars, dels sistemes de sanejament costaners i regulació de les autoritzacions d’abocaments a mar, la gestió del litoral, les autoritzacions d’obres, els dragats i abocaments de sorres o platges, etc.