Font: Termcat

El Termcat ha presentat un diccionari temàtic nou, amb 230 termes relacionats amb l’emergència climàtica, el canvi climàtic i la transició climàtica. L’obra, que es pot consultar en línia, agrupa aquests termes en àrees temàtiques: conceptes generals, causes del canvi climàtic, efectes del canvi climàtic, mitigació i adaptació al canvi climàtic i acords i organismes de referència.

Una vintena de termes normalitzats

Cada fitxa terminològica del diccionari de l’emergència climàtica conté la denominació catalana del terme, la definició i, quan s’escau, algunes formes sinònimes i equivalents a altres idiomes: castellà, francès i anglès.

Destaca el fet que una vintena de termes han estat inclosos en el diccionari previ estudi del Consell Supervisor del Termcat, l’òrgan encarregat de l’establiment de la terminologia catalana i la qual no constava enlloc de forma normalitzada. Aquest consell n’ha fixat la denominació catalana més adequada i en destaquen termes com: “crèdit de carboni”, “petjada de carboni”, “descarbonitzat-ada” (amb el sinònim lliure de carboni), “neutre-a en carboni” (amb el sinònim climàticament neutre-a), “temps de permanència” o “migrant climàtic” (amb el sinònim desplaçat climàtic i refugiat climàtic).

L’obra, duta a terme pel Termcat, ha tingut la col·laboració del Servei Meteorològic de Catalunya i l’Oficina del Canvi Climàtic.