El corrent del Golf és una peça clau per al funcionament del sistema climàtic a escala planetari i una mostra més de les interaccions evidents entre l’oceanosfera i l’atmosfera.

Es tracta d’una mena de cinta transportadora d’aigua calenta (o més temperada) des del golf de Mèxic i l’àrea del Carib fins a la façana atlàntica europea. L’existència d’aquesta corrent implica un clima més temperat a Europa respecte d’Amèrica del Nord, malgrat aquests territoris es trobin a latituds semblants.

Perquè ens fem una idea del volum d’aigua que mou aquesta gran cinta transportadora, el científic Stefan Rahmstorf, impulsor de l’estudi, afirma que es mobilitzen 20 milions de metres cúbics d’aigua per segon. Aquesta xifra multiplica per 100 el cabal de l’Amazones.

Doncs bé, una investigació recent publicada a la prestigiosa revista científica ‘Nature Geoscience’ conclou que aquesta cinta transportadora oceànica gegant s’està debilitant o ralentitzant. De fet, aquests científics irlandesos, britànics i alemanys determinen que la desacceleració del corrent no té precedents en l’últim mil·lenni.

Desestabilització del clima europeu

Els experts expliquen que el debilitament d’aquest corrent del Golf podria portar un clima “més extrem” a l’Europa Occidental i per extensió, aquí a la península Ibèrica. Podríem tenir temporals més severs i alhora, onades de calor més fortes. Pel que fa als Estats Units, hi hauria una pujada del nivell del mar a la costa atlàntica nord-americana.

“Proxy data” com a metodologia d’estudi

La investigació de fenòmens oceànics o atmosfèrics a gran escala requereix l’ús de d’una metodologia indirecta -anomenada “proxy data”– que es basa en la reconstrucció climàtica del passat. En aquest estudi, han fet servir tres elements principals: patrons tèrmics de l’oceà Atlàntic, propietats de la massa d’aigua superficial atlàntica i sediments dipositats a les profunditats.

Causes del debilitament

La majoria d’estudis apunten que el canvi climàtic i l’escalfament planetari són la causa principal del debilitament d’aquesta cinta transportadora oceànica que regula els climes del planeta.

Si analitzem el mecanisme que pot estar “trencant” el corrent del Golf, cal mencionar la “convecció profunda”, és a dir, diferències de densitat de l’aigua oceànica. L’aigua més temperada i més salada es va refredant a mesura que es mou des del Carib cap a latituds més altes i esdevé més densa. Quan aquest flux d’aigua és suficientment dens, tendeix a enfonsar-se a més profunditat i es dirigeix cap al sud novament.

Doncs bé, l‘escalfament global està alterant aquest mecanisme: la fusió dels casquets polars juntament amb l‘increment de les pluges fortes afegeixen aigua freda a la superfície oceànica i en redueixen la salinitat. Aquest fet indueix a una disminució de la densitat de l’aigua, i en efecte, de la força del corrent del Golf.