Foto: Alfons Puertas

L’Organització Meteorològica Mundial es mostra preocupada per l’impacte de la covid-19 al sistema d’observació meteorològica. L’Agènica Estatal de Meteorològia també s’ha sumat a la preocupació de la nova situació.

Aquests dies l’actualitat gira al voltant de l’epidèmia del coronavirus, que està deixant estralls en gairebé tots els sectors i els àmbits. Encara hi ha un gran nombre d’infectats i víctimes a casa nostra i a gairebé tots els països del món. Les mesures per fer front aquesta pandèmia i evitar-ne l’expansió han fet alterar la nostra vida quotidiana i també laboral, fins a uns límits gairebé impensables. Tant és així que fins i tot l’àmbit científic se’n veu perjudicat, com és el cas de la meteorologia. 

I no són casos que afecten de manera directa els presentadors en la manera de comunicar el temps aquests dies des de casa de forma totalment excepcional, sinó que el coronavirus està afectant de manera indirecta les previsions meteorològiques.

Els avions i els mapes del temps

Els homes i dones del temps, a l’hora d’estudiar i elaborar el pronòstic del temps, acostumen a mirar i a tenir en compte diferents models meteorològics. Hi ha dos grans models de referència a gran escala, el GFS, que seria el model americà, i l’ECMWF, el model europeu.

Els dos models són molt bons i disposen d’una gran quantitat d’eines per analitzar les diferents variables de l’atmosfera. Però si alguna cosa diferencia l’un de l’altre és que podríem dir que el centreeuropeu (ECMWF) és una mica més fiable i més estable que el model americà (GFS).

Però des de fa ja gairebé dos mesos el model ECMWF s’està veient afectat també per la pandèmia del coronavirus. A causa de les dures restriccions del trànsit aeri als Estats Units o a Europa, entre d’altres, les observacions meteorològiques que es duen a terme des dels avions, que després s’utilitzen per modelitzar l’ECMWF, s’han reduït un 65 % en aquestes últimes setmanes al continent europeu.

Cal recordar que aquestes observacions són de molta importància, ja que les dades que es proporcionen des dels avions equivalen al 13 % del total que s’utilitzen en el model ECMWF. Aquestes observacions i dades meteorològiques aportades pels avions s’integren a la computadora de la institució meteorològica de l’ECMWF per fer els càlculs matemàtics i donar, “a posteriori”, les previsions que els meteoròlegs podem consultar.

Els models meteorològics tocats pel coronavirus

Aquesta pèrdua de dades es tradueix, molt probablement, en un descens de la fiabilitat de les previsions meteorològiques a curt i mitjà termini. Una de les variables més perjudicades per aquesta pèrdua d’informació és el vent en altura, a uns 10-12 km. A aquests nivells de l’atmosfera hi ha el conegut “jet stream”, un corrent molt important en la navegació aèria i també en la previsió meteorològica. A més, però amb un impacte menor, també es podrien veure afectats els camps de modelització més pròxims al nivell de superfície.

Però els efectes del coronavirus no acaben aquí. És previsible que durant les pròximes setmanes encara pugui ser més susceptible aquesta pèrdua de dades meteorològiques, ja que hi haurà una quantitat més alta de vols cancel·lats a Europa i a tot el món. D’aquesta manera, des de la NOAA, organisme que gestiona el model meteorològic americà (GFS), ja ha avisat que els seus models tampoc no podran deslliurar-se d’aquesta situació.

Solucions?

Davant d’aquesta mancança d’informació, les principals agències meteorològiques ja han començat a compensar-ho, com per exemple el llançament de radiosondatges extres, tal com s’ha plantejat des de l’ECMWF.

Per altra banda, cal no oblidar que els satèl·lits també poden proporcionar estimacions i registres molt valuosos de diferents variables de l’atmosfera, com ara la temperatura o la humitat, com el darrer llançament del satèl·lit Aeolus pensat per a aquesta fi.