L’excés de contaminació de l’aire a Barcelona causa prop del 7 % de les morts naturals que hi ha cada any a Barcelona. Això, segons l’Ajuntament, equival a prop d’un miler de defuncions. És una de les conclusions principals de l’informe sobre qualitat de l’aire 2019 que s’ha presentat aquest dilluns. Segons l’estudi, la mala qualitat de l’aire és la causant directa del 33 % dels casos d’asma infantil (uns 525 cada any) i de l’11 % dels casos de pulmó (110 anuals).

Per primera vegada, aquests càlculs s’han fet tenint en compte dos valors per mesurar la pol·lució: la mortalitat atribuïble a les partícules PM 2,5 (conegudes com les nanopartícules) i l’atribuïble al NO2  (el diòxid de nitrogen). Fins ara, en els informes anteriors, no es tenien en compte les dues variables i això explica la diferència en les dades d’un any a l’altre.

L’Eixample, el districte més afectat

L’informe assenyala que la concentració mitjana què es va exposar la població de Barcelona durant el 2018-2019 va ser de 39 micrograms per metre cúbic de NO2 i de 17 micrograms per metre cúbic en el cas de les partícules PM 2,5. I conclou que un 35 % dels ciutadans van estar exposats als nivells recomanats per l’OMS.  Aquest percentatge, però, varia molt entre districtes, i arriba a afectar el 94 % de la població de l’Eixample, el districte amb més contaminació de la ciutat. De fet, l’informe atribueix un 23 % de les morts en aquest punt de la ciutat a la mala qualitat de l’aire. 

Un 26 % de les escoles, per sobre del límit legal

Una altra de les dades alarmants, segons l’Ajuntament, és que un 26 % de les escoles de la ciutat estan exposades a nivells de NO2 per sobre del límit legal. L’estudi ha analitzat l’exposició de 348 centres, públics i privats, i 122.500 infants. Les dades indiquen que l’excés depol·lució afecta aproximadament 30.000 infants, dels quals la meitat estan escolaritzats a l’Eixample i la resta es reparteixen pels altres districtes, excepte Nou Barris.

L’objectiu: reduir el trànsit

L’Ajuntament espera que la implantació de la ZBE i altres mesures que s’han pres per pacificar el trànsit a la ciutat es veurà reflectida en l’informe de l’any vinent. La regidora de Salut, Gemma Tarafa, es mostra convençuda que la reducció del trànsit tindrà un impacte directe. Tot i això, des de l’ISB Global creuen que no serà suficient. L’investigador Jordi Sunyer ha assenyalat que “dediquem el 60 % de l’espai públic al vehicle privat” i que, per tant, l’estratègia no ha de ser només reduir el trànsit, sinó ocupar l’espai públic amb més zones verdes, superilles i zones exclusives per a vianants.