Imatge del Moll Príncep d'Espanya del Port de Barcelona

Fa pocs dies s’ha fet públic l’estudi ‘Elaboració d’un model d’emissions i immissions del port de Barcelona a l’any 2017 i en l’escenari futur’, realitzat per Barcelona Regional i sobre el qual treballa l’Ajuntament. S’hi reflecteix l’evolució de diferents contaminats (PM10, PM2,5 i NOx) en tres possibles escenaris fins al 2030: un de tendencial, amb pocs canvis respecte a la situació actual del port; un altre amb una introducció mitjana de la gasificació i l’electrificació i un tercer amb una introducció alta d’aquestes fonts energètiques i que seria l’escenari més òptim.

Previsió d’augment de l’activitat i millora de l’eficiència

L’estudi preveu un escenari d’augment de l’activitat portuària i millora de l’eficiència de transport, fins al 2030. Les principals mesures que es tenen previstes són:

  • Augment de gairebé el 10 % en el nombre d’escales a curt termini, abans del 2025, i un creixement menor durant els cinc anys següents.
  • Canvis en les característiques dels vaixells. S’espera que siguin més grans i potents, tant de passatgers com de mercaderies.
  • Es preveu la progressiva renovació de la flota de vaixells, per uns de més eficients.

Per tal que es pugui augmentar l’eficiència energètica, sense detriment de la previsió de creixement, és possible que el port incrementi l’ús d’electricitat o gas, que són les mesures més sostenibles que hi ha ara mateix sobre la taula. A més, no es descarta la possibilitat que s’acabi gestant una zona de baixes emissions pels òxids de nitrogen a tota la regió Meditàrria (NECA). Aquesta normativa està en estudi per part de l’Organització Marítima Internacional i requeriria de l’apropació de tots els països del Mediterrani.

Evolució prevsita de PM10 i PM2,5

L’estudi preveu que per l’escenari més proper, el de 2025 i amb l’augment de l’activitat portuària previst, les emissions en PM10 i PM2,5 dels vaixells augmentaria entre un 10 i un 20 % respecte a les emissions del 2017, en funció dels escenaris.

Per un escenari una mica més llunyà, l’any 2030 es presenten situacions ben diferents en funció de si s’acaba aprovant la zona de baixes emissions a la Mediterrània o l’ampliació portuària. Si no es duen a terme aquestes mesures, les PM10 i PM2,5 augmentaran entre un 11 i un 33 %. Si es duen a terme mesures més sostenibles, aquests contaminats disminuiran entre un 28 i un 40 % respecte a les emissions del 2017.

Evolució prevista de NOx

En referència a les emissions de NOx, en un escenari proper (2025) s’espera que hi hagi un augment d’un 6 % si no s’implanten mesures complemantàries a la situació actual. Per contra, podrien reduir-se un 14 % si s’implanten totes les mesures que el Port considera possibles.

Per un escenari una mica més llunyà, el 2030, les emissions de NOx seran ben diferents en funció de si s’aprova o no la zona de baixes emissions NECA o si es duen a terme mesures al port barceloní o no. En un escenari sense NECA ni mesures al port hi hauria un increment de les emissions de NOx de l’11 %. Si es fessin mesures al port, llavors es podrien reduir un 22 % respecte a les actuals.

En el cas que s’aprovés la zona de baixes emissions, es preveu una reducció d’entre el 3 i el 46 % de NOx.

A betevé fem seguiment diari de l’evolució de NO2 a tota la ciutat i el dia amb més concentració va ser el 6 de febrer passat, amb gairebé 200 ug/m3.