Matinada de 22 / 02 /2019

Aquest divendres el dia ha començat amb registres regulars de partícules en suspensió a l’atmosfera (PM10) a molts punts de la ciutat, segons la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). De fet, aquest mes de febrer ha estat molt estable, meteorològicament parlant, i s’han assolit valors alts de contaminació atmosfèrica diverses vegades. Malgrat això, no s’ha hagut d’activar cap protocol per pol·lució atmosfèrica ja que, de moment, la mitjana diària dels nivells de PM10 no han sobrepassat els 50 μg/m3.

Registres de PM10 a les 6 h del 22 / 02/ 2019

Segons les dades mitjanes de les darreres 24 hores, s’han assolit valors regulars de PM10 a tres dels cinc punts de mesura barcelonins i a l’Eixample hi ha ja valors mitjans molt propers als 50 μg/m3. Aquestes mesures s’entenen per la difícil dispersió dels contaminants atmosfèrics que generem a causa de l’ambient anticiclònic que ja fa molts dies que ens acompanya. També, per l’arribada de pols del nord d’Àfrica fins a casa nostra impulsada pels vents de sud que predominen aquest dies.

Previsió de pols atmosfèrica, segons el model SKIRON

Previsió de la qualitat de l’aire durant els propers dies

L’anticicló es mantindrà ferm a casa nostra uns quants dies més, motiu pel qual es fa difícil pensar que aquesta situació pugui millorar gaire. Malgrat això, no es descarta que durant el cap de setmana els índexs de pol·lució atmosfèrica es mantinguin o puguin baixar una mica, per la disminució de l’activitat industrial i del trànsit.

Pel que fa a la massa de pols provinent del desert del Sàhara, es preveu que encara es pugui mantenir bona part del cap de setmana. Potser disminuirà a partir de diumenge a la tarda. Això facilitarà que es mantingui l’ambient tèrbol i amb mala visibilitat a la ciutat.

Protocol d’actuació per nivells alts de contaminació per PM10

Si s’acabés activant el protocol d’actuació per episodi d’alts nivells de contaminació atmosfèrica per PM10 durant els propers dies, les mesures que es prendrien serien: regar les principals vies de la ciutat amb aigua freàtica i suprimir els bufadors en els serveis de neteja i jardineria; prohibició d’activitats que generin pols, com algunes obres, i activació d’un dispositiu d’avisos a la ciutadania des dels diferents canals municipals.

No hi hauria restriccions de trànsit, si bé es recomanaria evitar l’ús del vehicle privat en els desplaçaments.