Aquest 2019 és el darrer any que els vehicles més contaminants podran circular per Barcelona. En el cas del dièsel són els que estan matriculats abans del 2006 i en el cas dels de benzina els que tenen una antiguitat superior al 2000. El motiu és que la principal font de contaminants a la ciutat és justament aquest: el trànsit. De fet, entre l’1 i el 4 de març es va produir el darrer episodi de contaminació per partícules en suspensió.

Efecte dels contaminants sobre les persones

Els contaminants són substàncies alienes a la composició de l’atmosfera, hi passen i s’hi mantenen durant un cert temps. Aquestes substàncies no són sempre d’origen antropogènic, és a dir, provocades per l’acció humana, sinó que de vegades les provoquen determinades situacions naturals. Un exemple aquí a Barcelona és la pols que arriba del Sàhara i que pot provocar episodis de contaminació per partícules. Els principals contaminants són els òxids de nitrogen, les partícules en suspensió i l’ozó.

Segons el tipus de contaminant tenim unes afectacions o unes altres, però generalment entren en contacte amb el cos humà o bé a través de la pell o bé per les vies respiratòries. Pel que fa a concentracions poc elevades, la major part de problemes tenen a veure amb la irritació de la pell, dels ulls, de la faringe i del coll. Ara bé, quan la concentració és alta o molt perllongada en el temps, aleshores apareixen problemes respiratoris més greus com sensació d’ofec, reducció de la funció pulmonar, bronquitis crònica o augment dels casos de bronquitis en els nens asmàtics. Finalment, en els casos més greus, es redueixen les defenses contra les infeccions respiratòries i es pot produir càncer de pulmó, de pròstata i, en concentracions altes de clorur d’hidrogen o de monòxid de carboni, pot provocar directament la mort.

Estudis recents demostren, a més, que els contaminants són darrere de l’agreujament de malalties mentals com la ansietat o la depressió i, fins i tot, poden alterar el creixement del fetus en dones embarassades.

Es calcula que a Europa cada any moren unes 800.000 persones a causa de la contaminació ambiental; 8,8 milions a tot el món, més que les relacionades amb el tabac, que en el conjunt del planeta és de 7,2 milions segons l’Organització Mundial de la Salut. Aquí a Barcelona l’Institut de Salut Global calcula que cada any moren 422 persones per efecte de la contaminació.

Com es mesura la contaminació?

La contaminació a Barcelona es controla a través de la Xarxa de Vigilància i Predicció de la Contaminació Atmosfèrica formada per 13 estacions de control repartides per la ciutat. Un és la que hi ha a Gràcia, concretament a la plaça de Gal·la Placídia.

I com funcionen aquestes estacions? A través d’un tub s’agafa l’aire de l’exterior i, segons el paràmetre que volem mesurar, o bé es fa reaccionar mitjançant procediments químics o bé físics, obtenint-ne la concentració.

Quan es detecta una superació del llindar, per exemple d’òxids de nitrogen en, com a mínim, dues estacions de la xarxa s’activen els avisos preventius i si es preveu que l’episodi ha d’empitjorar, aleshores es decreta un episodi de contaminació. Les restriccions de trànsit comencen quan es calcula que les concentracions d’òxids de nitrogen superaran una mitjana horària de 200 µ/m3.