Tractament de la processionària a Collserola
Tractament de la processionària a Collserola

Aquests darrers dies el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola ha portat a terme diferents actuacions per minimitzar les poblacions de processionària, especialment a les pinedes.

L’objectiu és reduir les poblacions d’aquesta plaga forestal en els indrets on s’ha detectat els últims anys una incidència més important. Les intervencions s’han fet als termes de Barcelona i Montcada i Reixac i altres zones del Baix Llobregat.

Els itineraris del tractament es troben principalment a les pinedes del vessant barceloní, del Llobregat i del Besòs a més d’algunes àrees de lleure i miradors del parc. Només es fa a les vores dels camins freqüentats on s’ha detectat un major nombre d’individus adults (papallones) amb l’objectiu d’evitar les al·lèrgies que provoquen tant a persones com a animals de companyia.

El tractament habitual es realitza mitjançant un tractor o una camioneta equipat amb canó atomitzador amb un producte insecticida. En alguns dels transsectes es farà un tractament biològic mitjançant “Bacillus thuringiensis”, una bactèria que afecta les larves de l’espècie. Malgrat tot, estudis preliminars fet per aquest organisme públic indiquen que n’hi ha menys incidència que els últims 20 anys, tendència que continua any rere any al Parc Natural.

La gestió d’aquesta plaga forestal també inclou un seguiment de les poblacions. L’estudi, que es desenvolupa des de l’any 1988, es fa durant els mesos de juny a l’octubre i consisteix en la instal·lació de caixes trampa amb feromones per capturar i fer una estimació de les poblacions de les papallones de la processionària del pi.

Caixes niu instal·lades al Parc Natural per fer seguiment i monitorització d’aquesta plaga