El 16 de setembre se celebra el Dia Internacial de la Preservació de la Capa d’Ozó, amb motiu de la signatura, per par de l’ONU, del Protocol de Mont-real, per protegir-la el 1987.

La capa d’ozó es troba a l’estratosfera, per sobre dels núvols, i no s’ha de confondre amb l’ozó troposfèric. Es tracta d’una franja de gas que protegeix la Terra dels efectes nocius dels rajos ultraviolats i gràcies a la qual hi ha vida al nostre planeta.

Lleu millora de l’evolució de l’ozó

La principal funció de la capa d’ozó (O3) és la de filtrar la radiació solar incident. D’aquesta manera, les molècules d’O3 es trenquen en absorvir la radiació ultraviolada, mitjançant un procés anomenat fotòlisi. Les molècules resultants, O2 i O, de vegades poden tornar-se a unir i formar el popular “forat” de la capa d’ozó.

Què puc fer per protegir la capa d’ozó?

Una de les principals mesures impulsades pel Protocol de Mont-real  va ser la prohibició de l’ús de compostos clorofuorocarbonats, els anomenats popularment CFC.

Per seguir protegint la capa d’ozó es recomana evitar el màxim possible l’ús del transport privat, ja que és un dels màxims contaminats atmosfèrics, especialment a les grans ciutats.

També s’aconsella comprar productes de temporada i en comerços de proximitat, per evitar el transport de mercaderies de llargues distàncies; així com evitar l’ús de pesticides a l’agricultura o de productes de neteja que contenen substàncies nocives per al medi ambient.

També cal tenir cura dels nostres boscos, que tenen la principal funció de captar CO2 i generar oxigen mitjançant la fotosíntesi.