Les tórtores turques de la ciutat de Barcelona pateixen un brot de malaltia de Newcastle, coneguda com la malaltia dels “coloms zombis”, que les deixa en un estat catatònic, amb símptomes neurològics, caquèxia, debilitat i postures estranyes, i que els acaba provocant la mort. Ho ha confirmat a betevé el cap de servei de fauna i flora del Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, Ricard Casanovas, que assegura que “cada dos per tres” aquesta espècie d’ocell és víctima de brots d’aquesta afecció, perquè són brots naturals, però que, en aquesta ocasió, és una variant “altament patogènica” i per tant, causa una elevada mortalitat.

En concret, se n’han vist al Parc del Mirador, a Montjuïc. Fonts municipals asseguren a betevé que, en cas de detectar aus mortes i, sempre que es compleixin un seguit de condicions, se segueix un protocol municipal per esbrinar les causes de la mort, tot i que, de moment, no s’han donat les condicions per activar-lo.

D’altra banda, el fet que les tórtores estiguin en aquestes condicions les fa també més vulnerables als seus depredadors, com els gavians.

La població de coloms s’ha reduït a la meitat a les zones on s’ha fet tractament anticonceptiu
El tractament amb nicarbazina produeix una infertilitat reversible als animals, segons l’Ajuntament

La tórtora turca, l’espècie més vulnerable

Malgrat conviure amb coloms i cotorres, la tórtora turca és qui pateix més la malaltia de Newcastle. Ricard Casanovas afegeix que, de fet, el programa de vigilància sanitària de fauna salvatge detecta des de fa uns anys la presència de brots d’aquesta afecció a les zones urbanes i periurbanes de tot Catalunya. Quan es detecten altes mortaldats es prenen mostres dels ocells, les porten a l’Institut de Recerca i Tecnologies Alimentàries, i després es confirma a un laboratori de referència estatal, ubicat a Madrid.

El virus de Newcastle no afecta en cap cas els humans perquè no és una malaltia zoonòtica, una afecció que es transmet d’animals a éssers humans.