La sequera dels últims tres anys continua fent estralls als boscos, tot i la pluja de les últimes setmanes. El Parc Natural de la Serra de Collserola es prepara per talar un miler d’arbres morts el proper hivern, el doble que fa uns mesos. En la primera actuació es van eliminar més de 500 pins situats entre les zones del baixador de Vallvidrera i Vila Joana i el bosc de Can Sentmenat. Enguany també augmenta el nombre de àrees afectades per la tala, que segons les previsions del parc, oscil·larà entre tres i cinc en funció de la densitat d’arbres morts que es localitzin.

El pi pinyer, l’espècie més afectada

Com en la darrera tala, l’espècie més afectada per la sequera va ser el pi pinyer, una arbre que representa entre el 10 i el 15 % del parc. A diferència d’altres espècies com les alzines, les sureres o els roures, que si canvien les condicions ambientals són capaces de rebrotar, el pi pinyer no és capaç de sobreposar-se a la manca d’aigua perllongada i acaba morint.

Per àrees, les que més han notat la manca de pluja són les que miren cap al Besòs, Barcelona i el Llobregat, i la més alleugerida és la del Vallès. Aquests darrers tres anys, la pluviometria mitjana a Collserola ha estat de 300 litres anuals enlloc dels 600 litres de mitjana habituals.