Pàrquing inundat a Vallcarca

Fa molts mesos que tenim sequera i la sensació general és que no ha de ploure més a Barcelona. Molts dies d’aquest 2021 la pluja ens ha fet el salt. Ara hem encetat el setembre i de moment la precipitació també és escassa. No hi ha tampoc gaires perspectives de remullada en el termini d’una setmana, però podem dir que anys que han estat molt secs fins al mes d’agost han acabat tenint pluja molt abundant posteriorment.

Des del 1991 hi ha hagut disparitat de registres de pluja

Hem analitzat el període que va des del 1991 al 2021, concretament per a l’Observatori Fabra, i si mirem el còmput total de setembres i la pluja caiguda, no hi ha hagut mai anys iguals. S’han anat alternant anys molt secs amb d’altres de molts plujosos. O sigui, no podem dir fermament si el setembre és de destrossar ponts o d’assecar les fonts. Una mica de tot, doncs.

En el gràfic següent podem veure la distribució de la pluja acumulada al Fabra el setembre dels darreres 30 anys.

Destaquen anys de pluja molt minsa per ser el setembre, com per exemple el 2011 amb tan sols 7 mm de pluja acumulada en els 30 dies de mes. El segueixen l’any 2007 amb 10 litres per metre quadrat total, o els 23 mm de l’any 2013.

Fins i tot en setembres molt secs (menys de 20 mm recollits) no es pot concloure que fossin de tardor seca. Per exemple, tot i que l’any 2011 es van recollir aquests 7 mm esmentats al setembre, van venir seguits d’un octubre amb 81 mm de pluja i un novembre de 213 mm d’aigua. Irregularitat intrínseca de la Mediterrània.

Per dècades, els 90 van ser molt plujosos

Si esbudellem les dades per períodes de 10 anys, ens trobem amb curiositats molt evidents. Per exemple, que els anys 90 van tenir mesos de setembre molt més plujosos que els 2000 o els 2010.

Així, la mitjana de pluja del període de 1991 al 2000 al Fabra va ser de gairebé 106 mm de pluja. Va baixar a la dècada del 2001 al 2010 fins als 67,3 mm i algunes dècimes més a la dècada del 2011 al 2020, amb 65,3 mm.

Pluja mitjana dels setembres de les 3 dècades estudiades (mm)

La tendència és de descens, però no es pot treure cap mena de conclusió sobre si el setembre és més sec a Barcelona els darrers anys. S’ha de tenir present que en la darrera dècada analitzada el valor mínim va ser el de l’any 2011, però, com hem vist, va venir lligat amb una tardor posterior molt plujosa. També en la mateixa dècada destaca l’any 2014 amb 156 mm de pluja al setembre, o el 2016 amb 96 mm.

La percepció general que cada cop plou menys, doncs, és errònia. El que ens marca el comportament de la pluja és la gran irregularitat que té.

Anys 1993-1995, monsònics al setembre

Sens dubte, al darrer període climàtic de 30 anys analitzat, crida molt l’atenció que durant tres anys consecutius va ploure moltíssim al setembre. 1993, 1994 i 1995 van ser de ponts caiguts, doncs. El 1993, amb 248 mm recollits; el 1994, rècord de la sèrie, amb 274 mm, o el 1995, amb 142 mm. De ben segur que aquells anys es va tenir la sensació que plovia massa per ser setembre…

Una altra mostra de la gran irregularitat és que aquells anys concentrats van venir precedits i seguits per anys secs. 1991 es va quedar per sota dels 40 mm recollits o el 1992 va tenir tan sols 24 mm de pluja. Per una altra banda, el 1996 va recollir 47 mm d’aigua i el 1997, un total de 27 mm.

Hi ha hagut dies de més de 100 mm al setembre

Dels 30 anys analitzats al Fabra, cinc anys han ultrapassat els 150 mm de pluja acumulada total. I set anys, de menys de 30 mm. La majoria més eixuts, entre els anys 2007 i 2013.

Top 5 de dies més plujosos al setembre del 1991 al 2020

Dels anys més plujosos, és curiós que a finals de mes solen produir-se aiguats. Així, el 30 de setembre del 1993 van caure 90 litres per metre quadrat al Fabra en un sol dia. El 29 de setembre del 1994, fins a 115 mm (el màxim en un dia en aquest període estudiat), o el 28 de setembre del 2014, fins als 100 mm.