sismes Alt Urgell
La sèrie sísmica de l’Alt Urgell ha detectat més de 400 sismes des de principis d'any, amb una magnitud màxima de 3,8

Catalunya és terra de terratrèmols. Segons les dades enregistrades per la xarxa sísmica de Catalunya, operada per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), Catalunya ha tingut un inici d’any actiu, amb 800 terratrèmols. Tot i que pugui semblar un valor exagerat, el cert és que entra dins la normalitat sísmica del país i de la Mediterrània occidental. A Catalunya es detecten, de mitjana, un miler de tremolors cada any.

La sismicitat a la Mediterrània occidental i a Catalunya

La Mediterrània occidental és una zona de sismicitat moderada pel fet de trobar-se a la zona de col·lisió entre les plaques tectòniques d’Europa i Àfrica.

La sismicitat a Catalunya es presenta de manera difusa, però principalment es localitza a les comarques pirinenques, la Selva i la zona costanera.

Els sismes destructors són poc freqüents. Els més greus enregistrats corresponen als de l’any 1427-1428, al Ripollès i la Garrotxa (l’únic conegut de magnitud 6,3). A banda, també cal destacar el de l’any 1923 a la Vall d’Aran i el del 1927 al Montseny.

El sisme més recent que va registrar danys va ser el del dia 21 de setembre del 2004 al Ripollès. El terratrèmol va tenir una magnitud 4.

Sismicitat del període 1984-2019 i localització dels terratrèmols històrics

Quin és el període de retorn dels terratrèmols a Catalunya?

Els terratrèmols són fenòmens impredictibles, sobtats i recurrents en el temps. El període de recurrència o de retorn (T) és el temps esperat o temps mitjà entre dos successos de baixa probabilitat. Aquest concepte s’usa sovint quan es parla de riuades, en enginyeria hidràulica i en enginyeria sísmica.

Es considera que una tremolor es pot començar a percebre a partir d’una magnitud 2 o 2,2.

A Catalunya cada any es produeixen de mitjana cinc sismes de magnitud superior a 3. Cada dos anys i mig se n’enregistra un de magnitud superior a 4 i aproximadament cada 30 anys, un de magnitud 5.

El període de retorn d’un terratrèmol de magnitud 6 a l’escala de Richter es mou entre 500 i 1.000 anys.

Una xarxa sísmica amb 41 estacions

L’ICGC disposa de 41 estacions sísmiques repartides per tot Catalunya i és el responsable de desenvolupar i mantenir la xarxa sísmica i l’estudi i avaluació del risc sísmic de Catalunya. També dona suport a les administracions i als professionals en l’avaluació del risc sísmic i la seva mitigació. Ha participat en l’elaboració i revisions del Pla especial d’emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT). És coordinador tècnic del grup d’avaluació sísmica i dona suport als grups que actuen sobre el terreny després d’un terratrèmol per avaluar-ne els danys.

Dades accessibles per a la ciutadania

La informació que arriba en temps real a l’ICGC s’emmagatzema i es processa per tal que sigui accessible als diferents usuaris (Protecció Civil, administracions, investigadors i públic en general).

La informació recopilada per l’ICGC permet activar, si és necessari, el SISMICAT per part de Protecció Civil.

Les dades dels terratrèmols es difonen de forma immediata a la població a través dels canals propis de l’ICGC, la pàgina web i les xarxes socials.

Les persones que hagin percebut un sisme poden omplir el qüestionari per tal d’ajudar els experts a caracteritzar el terratrèmol.