paisatge blanc a lAlt Berguedà
Oriol Cazorla. Baga

Quan arriba l’hivern, a part del fred, un dels fenòmens meteorològics més esperats entre la població és la neu. No només permet gaudir i practicar esports nivals com l’esquí, les raquetes o altres de similars, sinó que també és una font d’ingressos en aquells territoris muntanyencs i de zones nevades com els Pirineus que depenen directament de l’evolució del canvi climàtic per poder mantenir la seva activitat en un futur. És per aquesta raó que un estudi recent del Servei Climàtic de Copernicus ha calculat diversos indicadors per valorar l’impacte del canvi climàtic en les previsions de neu en baixa i mitja muntanya.

L’estudi s’ha centrat en les principals serralades muntanyoses i nevades del continent Europeu com els Alps, els Pirineus, l’Europa nòrdica, l’Europa de l’Est o l’Anatòlia. Les projeccions climàtiques calculades se centren en dos escenaris diferents: per un costat, en les simulacions històriques, que abasten dades des del 1950 fins al 2015, i per l’altra banda, simulacions futures que van des del 2015 fins al 2100, amb un total de 20 escenaris futurs de canvi climàtic per al segle XXI.

Dades poc optimistes

Els resultats obtinguts de l’estudi no presenten unes dades molt favorables per a les condicions nivals en els pròxims anys. De fet, en totes les simulacions futures calculades s’observa una reducció dels valors al llarg d’aquest segle, independentment de l’escenari climàtic. A tall d’exemple, a la figura següent s’observa com el nombre anual de dies amb més de 30 cm de neu natural a uns 1.500 metres d’altitud disminueix a mesura que ens apropem a finals de segle. Una clara regressió de les capes nivals provocada per l’augment de la temperatura a escala planetària i el canvi climàtic.

canvi climàtic neu
Totes les projeccions climàtiques dibuixen una reducció del nombre de dies de neu amb més de 30 cm a 1.500 metres. Servei Climàtic de Copernicus

Aquesta pèrdua de neu encara s’accentua més quan s’analitzen els escenaris climàtics a cotes més baixes, a uns 800 metres d’elevació. Dels darrers 20 anys (1986-2005), s’observa com als Pirineus el nombre de dies de neu a aquesta cota oscil·la al voltant dels 25 fins al 100 dies de neu. Quan es traslladen aquestes dades observades en les projeccions climàtiques, ja s’aprecia com en el període 2021-2040 hi ha una disminució d’uns 10 a 25 dies a la serralada pirinenca. I si encara es mira més enllà, la reducció de nombre de dies és d’entre 25 i 75 dies entre el 2081-2100, unes dades que indiquen que a finals de segle serà força complicat veure nevar a cotes baixes a causa de l’avanç del canvi climàtic.

A escala europea, la reducció del nombre de dies de neu a 800 metres encara és més destacat, ja que en la majoria d’accidents muntanyosos importants del continent hi ha una regressió esperada d’entre 75 i 100 dies. Unes dades que són preocupants, no només pel sector turístic d’hivern i de muntanya, ja que aquesta pèrdua de neu es traslladarà a totes les cotes, sinó també per la pèrdua de reserves d’aigua dolça que genera tota aquesta massa nival.

evolució neu canvi climàtic
Evolució dels dies de neu durant diferents períodes del segle XXI a uns 800 metres d’altitud. Servei Climàtic de Copernicus