Els sediments aportats per rius i rieres es podien veure des de la llunyania

La pluja de diumenge, 10 de maig, va deixar registres molt significatius de precipitació a les capçaleres dels rius de les conques internes, sobretot del Llobregat, el Ter i el Fluvià. Alguns embassaments d’aquest àmbit són plens a vessar, motiu pel qual l’Agència Catalana de l’Aigua ha anunciat que ha començat a desembassar aigua en previsió de més pluges.

Pluja moderada, però suficient per arrossegar sediments i conduir-los cap al mar

Les precipitacions de diumenge van ser força més modestes al litoral i el prelitoral. No obstant això, el cabal del Besòs va augmentar de forma notable a causa de la puja més abundant recollida a la capçalera de la conca, a l’entorn del Montseny. El cabal en alguns moments va superar els 30 m³/s a l’aforament de Santa Coloma de Gramenet, un volum sis vegades superior a l’habitual. La pluja va caure de forma intensa en alguns moments, un fet que va contribuir a arrossegar sediments.

Evolució del cabal del riu Besòs entre dissabte, 9, i dilluns, 11 de maig. Font: ACA

En el cas del Llobregat també es pot observar un ascens clar del cabal a partir de diumenge, tot i que amb irregularitats i tenint present també que la corba que es mostra a continuació es pot haver vist condicionada per l’obertura de comportes al pantà de la Baells. En qualsevol cas el volum d’aigua que arribava dilluns fins al mar era notablement superior a la mitjana, que en aquest cas sol rondar els 10 metres cúbics per segon.

Evolució del cabal del riu Llobregat a Sant Joan Despí. Font: ACA

Així es veien el Besòs i el Llobregat des de 400 metres d’altura

L’aportació de sediments arrossegats tant pel Besòs com pel Llobregat, així com per algunes rieres del Baix Maresme, es va fer ben visible dilluns des de les cotes altes del litoral. Les imatges que il·lustren aquesta notícia s’han realitzat des del Parc de la Serralada Litoral, al sector de la Conreria – Sant Mateu.

No es tracta, ni de bon tros, d’un fet poc habitual, ans al contrari, és molt freqüent observar aquesta estampa després de pluges intenses. Malgrat això, no deixa de ser una imatge curiosa i molt didàctica.

Els sediments aportats per rius i rieres es podien veure des de la llunyania

Convé recordar que l’aportació de sediments i sorra per part de rius i rieres contribueix a la regeneració natural de la sorra de les platges i permet mantenir els deltes. Recentment, a tall d’exemple, i gràcies al temporal associat a la borrasca Gloria, s’ha format una barra de sorra a la desembocadura de la Tordera.