xinxa plaga bernat

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació han anunciat que estan treballant en el seguiment i control de la plaga del bernat marbrejat, també anomenada xinxa marró pudent (“Halyomorpha halys”). Aquest 2020, durant els mesos de juliol, agost i setembre, moment més actiu de la plaga, la major part de les deteccions de bernat marbrejat s’han localitzat a les comarques litorals de Barcelona, seguides de Girona i Tarragona.

En aquesta època de l’any, amb baixada de temperatura, la xinxa invasora es refugia a les cases causant més molèsties que a l’estiu, tot i que la plaga es va detectar a Catalunya l’any 2016 a Girona. Des de llavors s’ha anat estenent per diverses zones, sobretot de la costa.

Bernat marbrejat (“Halyomorpha halys”)

Aquesta xinxa és un insecte d’origen asiàtic present en diversos països d’Europa. És extremament polífag, és a dir, que menja una gran varietat de coses i pot causar danys en nombrosos cultius, a més de viure a costa de moltes altres espècies de plantes, com arbres i arbusts d’espais verds urbans. Quan arriba la tardor, busca refugi als edificis urbans i construccions diverses per passar l’hivern.

Aquest bernat desenvolupa el seu cicle anual en dues fases: la fase de primavera i estiu, en la qual s’alimenta i reprodueix a les plantes, i la fase de tardor i hivern, que és quan hiverna i no necessita alimentar-se.

Fins a aquest 2020 la plaga de bernat marbrejat estava localitzada a l’entorn urbà, lloc on es reprodueix. Durant l’estiu d’aquest any, tècnics del DARP i de les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) i també agricultors han detectat “Halyomorpha halys” en diferents cultius. Les deteccions confirmades han estat bàsicament en plantacions de poma, préssec, nectarina i mongeta blanca, però també se n’han detectat en pebrot, avellaner, pera, figa, cítrics, vinya, noguera, olivera, escarxofa, albergínia i tomàquet. Dins del sector de l’agricultura estan alerta als símptomes d’atac en diferents cultius que no es poden assignar de manera directa a “Halyomorpha halys” i no s’hi han trobat fins ara danys econòmics.

Què fer si detectem bernat marbrejat?

Com que a partir d’ara aquestes xinxes s’introduiran a edificis habitats per refugiar-se, des del Departament s’ha enviat un nou escrit als ajuntaments amb informació recent de la plaga i demanant la col·laboració de comunicar la presència de l’insecte en el municipi, per conèixer la distribució de la plaga en el territori. D’aquesta manera, es podran identificar els focus més importants de la plaga i prendre accions de control en espais verds.

Com a mesures de control, la millor opció és prevenir l’entrada als habitatges amb la instal·lació de teles mosquiteres i tapar forats exteriors amb malla i esquerdes. Si han entrat dins els habitatges, per reduir la seva presència cal aspirar-los i submergir-los amb aigua i sabó.

Cal evitar els tractaments amb productes fitosanitaris i/o biocides en zones habitades per tal d’evitar efectes col·laterals. En cas de detectar poblacions molt elevades i que es decideixi optar per fer tractaments fitosanitaris en zones no agrícoles, és molt important que els facin aplicadors professionals o empreses de tractaments degudament autoritzades.