El Consell de Ministres ha donat llum verda aquest dimarts a l’avantprojecte de la nova Llei de Residus i Sòls Contaminants, que comença així la seva tramitació per l’aprovació definitiva. El text obliga al sector de l’hostaleria i la restauració a oferir als clients la possibilitat de consumir aigua no envasada de manera gratuïta i complementària a l’oferta del mateix establiment, a diferència del que passava fins ara. També prohibeix la distribució gratuïta de vasos de plàstic d’un sol ús a partir del 2023 i de recipients per als aliments, ja siguin per consumir al mateix local o per emportar.

L’avantprojecte de Llei de Residus trasllada a l’ordenament jurídic espanyol les directives comunitàries del Paquet d’Economia Circular i les dels plàstics d’un sol ús. El text inclou que per aquests productes s’ha d’aconseguir una reducció del 50 per cent en la seva comercialització el 2026 respecte al 2022, i del 70 per cent el 2030.

En consonància amb la normativa europea, la proposta de Llei de Residus assenyala que a partir del juliol del 2021 quedarà prohibida la introducció al mercat de productes de plàstic d’un sol ús com coberts, plats, canyetes o bastonets de cotó, excepte els destinats a l’àmbit sanitari. També es prohibiran els recipients i vasos per aliments i begudes fets de poliestirè expandit i els pals per subjectar globus, excepte els que es destinin a usos industrials i professionals. Igualment, es vetaran altres productes de plàstic fabricats amb substàncies que es degraden amb l’oxigen i l’ús de cosmètics i detergents que continguin microplàstics afegits intencionadament.

Pel que fa a les ampolles de plàstic, l’avantprojecte de Llei de Residus regula que el 2025 s’hauran de recollir separadament el 77 % en pes respecte a les botelles introduïdes al mercat. Aquesta xifra haurà d’augmentar fins al 90 % el 2029.

El calendari per reduir el pes dels residus produïts preveu una reducció del 13 % el 2025 i del 15 % el 2030, respecte als generats el 2010.

Combat contra l’obsolescència programada

Per allargar la vida útil dels productes i combatre l’obsolescència programada dels productes tecnològics, l’avantprojecte vol fomentar el disseny, la fabricació i l’ús de productes que siguin eficients en l’ús dels recursos, duradors, reparables, reutilitzables i actualitzables.

Reducció del plàstic a les administracions públiques

Amb l’objectiu de disminuir els envasos, segons l’avantprojecte de Llei de Residus, les administracions públiques hauran d’aportar mesures per reduir el consum d’aigua embotellada a les seves dependències, amb fonts d’aigua potable i el subministrament d’aigua en envasos reutilitzables. Això es farà sense perjudici que els centres sanitaris i educatius puguin comercialitzar envasos d’un sol ús.