(ACN) Barcelona se situa tercera en una classificació que ha elaborat Greenpeace sobre mobilitat sostenible entre les principals ciutats de l’estat. L’ONG en destaca les millores en la xarxa ciclista i d’autobús (xarxa ortogonal) i remarca que la capital catalana està reduint l’ús del cotxe amb mitjans de transport nets després de diversos anys de polítiques a favor de la mobilitat de vianants. Greenpeace ha analitzat el grau de compromís en aquest capítol de 12 ciutats de l’estat segons el grau de compliment dels seus plans de mobilitat urbana sostenible. S’han estudiat els casos d’Albacete, Barcelona, Bilbao, Madrid, Màlaga, Múrcia, Palma, Pamplona, Santiago de Compostel·la, Sevilla, València i Saragossa.

En l’estudi s’han comparat diferents indicadors relacionats amb l’oferta de transport públic, la xarxa de vies ciclistes i carrers de vianants i el nivell de contaminació i soroll, entre d’altres. Barcelona és la tercera ciutat més ben valorada d’aquest rànquing de 12, amb un 6,5 sobre 10, al darrere de Bilbao (6,9) i València (6,6). Aquestes tres ciutats destaquen, segons Greenpeace, per una aposta decidida pels models sostenibles, amb mesures que estan permetent reduir l’ús del cotxe i millorar la qualitat de vida de la seva ciutadania.

Barcelona ocupa el tercer lloc per les polítiques a favor de la mobilitat de vianants, la bicicleta i el transport públic en una de les àrees metropolitanes més denses d’Europa, segons Greenpeace. En concret, cita la millora de la xarxa de carrils bici o l’extensió d’una nova xarxa ortogonal d’autobusos. També en destaca la implantació del model de superilles.

L’ús excessiu del cotxe, la problemàtica principal

Ara bé, l’ONG també adverteix que l’abús del cotxe “continua afectant l’habitabilitat de la ciutat amb nivells de soroll, contaminació i accidentalitat encara inacceptables”. Mesures com la zona de baixes emissions han contribuït a mitigar els casos més greus, diu, però encara cal reduir més l’espai al cotxe, especialment en aquelles avingudes que funcionen gairebé com autopistes al centre de la ciutat per l’elevada velocitat i intensitat del trànsit. Entre les “carències històriques” que Greenpeace detecta, situa la unió del tramvia per la Diagonal, “l’excessiva presència de motos a les voreres i la difícil gestió de la mobilitat lligada al turisme”.