La Generalitat, l’Ajuntament, 40 municipis de la conurbació de Barcelona i diversos organismes vinculats a la mobilitat i el medi ambient han celebrat la Segona Cimera per a la Millora de la Qualitat de l’Aire. L’objectiu és diagnosticar l’estat de la pol·lució a l’entorn de la capital catalana i trobar mesures correctores. En un termini de 15 anys l’objectiu és reduir un 30 % la contaminació.

Per tot plegat, s’han presentat diverses mesures en coordinació entre les diferents administracions i entitats. Una és presentar un projecte de llei de qualitat de l’aire en un termini d’un any. També s’ha arribat al compromís de reduir la velocitat en algunes vies, com la C-17, que serà de 50km/h per Barcelona. També es volen habilitar més aparcaments d’enllaç per facilitar l’ús del transport públic.

La Zona de Baixes Emissions, l’èxit de la Cimera

La primera Cimera per a la Millora de la Qualitat de l’Aire es va celebrar l’any 2017. Una de les feines de la segona trobada ha estat valorar si s’han acomplert els objectius marcats per a aquests dos anys. La conclusió ha estat que s’ha assolit un 70 % d’allò que es va acordar.

Un dels èxits de la col·laboració entre administracions és l’establiment de la Zona de Baixes Emissions al voltant de Barcelona i els municipis més propers. Fins ara, les restriccions de trànsit en aquest espai només s’activen durant els episodis d’alta contaminació. A partir de l’1 de gener del 2020, els vehicles més contaminants no hi podran circular de manera permanent.

Més implicació institucional i mesures més contundents

Els organismes i administracions assistents a la trobada per la millora de la qualitat de l’aire han assegurat que preveuen mesures més contundents que es podrien aplicar en un futur. S’han compromès, per exemple, a estudiar la implantació d’un peatge d’accés a la ciutat i la bonificació dels vehicles menys contaminants.

La queixa conjunta de les administracions locals, metropolitanes i autonòmiques és la poca participació de l’Estat. La limitació competencial limita l’abast de les mesures que puguin tirar endavant els ajuntaments i la Generalitat. Per això demanen que l’Estat, d’una banda, inverteixi més pressupost en lluitar contra la contaminació. I, de l’altra, també volen que es facin modificacions a la normativa actual des del Govern espanyol.