plaques fotovoltaiques ronda litoral

Barcelona inicia la col·locació de plaques fotovoltaiques a la ronda Litoral. Es tracta d’una nova instal·lació que preveu generar 43.000 kWh/any d’electricitat, l’equivalent al consum anual de 18 famílies. La col·locació dels mòduls començarà la nit de l’11 d’agost i està previst que finalitzi el 22 d’agost, en horari de nit. De fet, per poder fer els treballs es tallarà un carril en sentit Llobregat de la ronda del Litoral entre les 22 h i les 5 h fins a la finalització de l’actuació. Unes obres que ja van començar aquest juliol per fer els treballs previs a la col·locació de les plaques i que ja van comportar talls de trànsit nocturns.

En total es col·locaran 112 mòduls de 380 Wp de potència, gairebé verticals, amb una superfície total de generació de 209 metres quadrats.

Plaques verticals entre Bac de Roda i Lope de Vega

Aquesta instal·lació fotovoltaica té unes característiques especials, ja que serà vertical en un mur i es col·locarà aprofitant una infraestructura de ciutat com són les rondes. Els mòduls es dipositaran al mur, sentit Llobregat, del tram a celobert de la ronda del Litoral, comprès entre el viaducte de Bac de Roda i el carrer de Lope de Vega. El parament de suport és el mur de formigó sobre el qual es fixarà la subestructura dels mòduls.

Barcelona proporcionarà energia solar gratuïta a famílies vulnerables

Aprofitar l’espai públic per generar energia

L’energia generada s’injectarà a la xarxa elèctrica amb l’objectiu d’ambientalitzar-la, és a dir, introduir-hi energia verda per tal de reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que s’associen a l’energia elèctrica procedent de recursos fòssils no renovables. Segons explica l’Ajuntament de Barcelona, amb l’energia neta que aportarà aquesta instal·lació a la xarxa, es podran estalviar 15.480 kg de CO2 equivalent.

L’objectiu pel consistori és aprofitar totes les oportunitats de generar energia que ofereix l’espai públic.

La pèrgola de la plaça d’Alfonso Comín generarà energia solar

Altres projectes amb plaques fotovoltaiques

Altres projectes, com l’Espai Barça, la Colònia Castells, Cristóbal de Moura o Pi i Margall, també incorporen aquest tipus d’elements com una solució urbanística sostenible.