El fons marí de la platja urbana dels banys del Fòrum acull una “sorprenent biodiversitat marina”, segons un estudi liderat per experts de la Facultat de la Biologia de la UB. S’hi ha detectat un total de 514 espècies marines, 16 de les quals són exòtiques.

Un dels responsables de l’estudi, el professor de la UB Manuel Ballesteros, ha explicat a betevé que els ha sorprès trobar tantes espècies en una zona com aquesta, “força contaminada, amb restes d’obres de la construcció del moll, efluents de la depuradora del Fòrum i altres deixalles com tovalloletes, planxes metàl·liques o envasos de plàstic”.

Segons Ballesteros, més enllà de tots aquests elements contaminants, la zona de banys del Fòrum té algunes característiques que la fan propícia per acollir un gran nombre d’espècies diferents. Es tracta, explica, d’una zona estable, força tancada però amb comunicació amb el mar obert. A més té una escassa navegació ja que es dedica, sobretot, a les activitats esportives nàutiques.

Quines espècies s’hi han trobat?

Mol·luscos, peixos, crustacis i algues són els grups més abundants identificats en l’estudi. També s’hi han trobat esponges, briozous, tunicats colonials i peixos típics de substrats rocosos. Entre les 16 espècies exòtiques que s’hi han detectat hi la llebre de mar “Bursatella leachii”, un invertebrat que només apareix a la platja del Fòrum de manera esporàdica. L’espècie exòtica més abundant és el poliquet “Branchiomma luctuosum”.

El poliquet “Branchiomma luctuosum” és l’espècie ex`òtica més abundant que s’ha detectat

Com hi han arribat les espècies exòtiques?

Segons Ballesteros, hi ha diversos factors que han afavorit l’arribada d’aquestes espècies exòtiques. Es creu que han arribat enganxades en embarcacions i que, un cop aquí, han trobat bones condicions per viure. Això és perquè l’augment de la temperatura de l’aigua de la Mediterrània fa que els hàbitats costaners siguin cada cop més propicis a l’establiment d’espècies procedents d’aigües més càlides.