Es manté activat l’episodi d’alta contaminació per partícules a tot Catalunya. Després de dos dies en avís preventiu a Barcelona, aquest dissabte els registres indicaven un augment de les partícules en suspensió (PM10) per sobre de 80 µg/m³, que va provocar que l’Ajuntament activés el protocol d’actuació.

I malgrat que aquest diumenge la qualitat de l’aire a Barcelona ha millorat molt pel que fa als òxids de nitrogen, les partícules en suspensió continuen elevades. Ara bé, cal remarcar que com que ja no estem sota la influència del Gloria ens arriba menys pols sahariana, fet que ha facilitat que baixessin les partícules en suspensió. A les 20 h d’aquest diumenge es troben entre els 52 i 31 µg/m³. Per considerar que s’ha superat l’episodi d’alta contaminació s’ha de baixar per sota els 50 µg/m³.

El registres milloren en 24 hores

La intrusió de pols sahariana ha anat a menys aquest diumenge, cosa que ha fet que els nivells de partícules a la ciutat i la resta de Catalunya hagin millorat considerablement respecte el dissabte. Alguns valors s’acosten o ja no superen el límit recomanat per a la salut: els 50 µg/m³. Dissabte, però, els valors estaven al voltant dels 90 µg/m³.

En un principi els experts pensaven que l’episodi podria allargar-se fins dimarts, però tal com està evolucionant la pols sahariana tot fa preveure que aquest dilluns ja haurà marxat completament.

Malgrat tot, encara aquest diumenge es manté el protocol d’actuació. Per exemple aturar les activitats que generin pols en obres, suprimir l’ús de bufadors en tots els serveis de neteja i jardineria, o regar parcs i places no asfaltats. Si finalment aquest dilluns ja ha acabat l’episodi no afectarà les obres programades a la ciutat, però si continua i no tenen opció de fer activitats que no generin pols hauran d’aturar la feina programada, com ja va passar el febrer de l’any passat a les obres de Glòries. 

Recomanacions a la ciutadania

Es recomana a la població evitar l’ús del vehicle privat i, de fet, a les autopistes i vies on habitualment es pot circular a 120 quilòmetres per hora es recomana no superar els 90 km/h mentre duri l’episodi. També es demana a la ciutadania regular la climatització de les llars i llocs de feina per evitar un escalfament excessiu, ventilar els habitatges durant les hores amb menys trànsit i moderar l’exercici físic a l’aire lliure.