avís contaminació barcelona
Foto: ACN

Aquest dimarts al matí la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat ha activat un avís preventiu de contaminació per partícules en suspensió PM10 a Barcelona i l’entorn metropolità. L’avís s’ha activat en superar aquest dilluns el llindar de 50 µg/m3 en més d’una estació de mesura de la zona de protecció especial i, també, a la plana de Vic.

L’arribada de pols en suspensió n’ha estat el desencadenant

Amb la circulació de sud-oest que hi ha hagut en altura durant les darreres hores ha arribat pols en suspensió al nord-est de la península Ibèrica.

Segons la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, la previsió per a les pròximes hores indica que es mantindrà la concentració elevada de partícules PM10 i que es podrien continuar registrant valors per sobre dels 50 µg/m3 al llarg de la jornada de dimarts.

Concentració de PM10 aquest dimarts a les 12 del migdia

Recomanacions per reduir la pol·lució

Per tot plegat, i seguint les directrius del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire que va establir la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat, s’aconsella a la població:

 • Fer els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.
 • Utilitzar el transport públic.
 • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l’empresa, més a prop de casa, etc.).
 • Utilitzar el cotxe compartit.
 • Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.).
 • En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.
 • Regulació de la climatització de les llars: a l’estiu pujar la temperatura del termòstat de la llar i a l’hivern baixar-la.
 • Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, llenya, biomassa, evitant-ne purgues i arrancades. Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres.

L’Administració també aconsella a l’ens local que:

 • Prengui mesures que poden dur a terme els municipis, com campanyes de comunicació intensiva, amb els mitjans de comunicació local, per explicar la situació.
 • Introducció de missatges informatius relatius a la situació d’avís preventiu o d’episodi ambiental a les PIV (pantalles d’informació variable).
 • Prohibir la crema de matolls i restes vegetals i potenciar la gestió dels residus vegetals a través d’alternatives com la trituració “in situ” o la recollida per al seu compostatge. Aquesta mesura és d’obligat compliment a la zona de protecció especial, la plana de Vic i les Terres de Ponent, pel conveni de col·laboració amb la DGAR.

Mesures preventives en obres de contrucció:

 • Evitar actuacions associades a les operacions de transport de materials pulverulents.
 • Racionalització de l’entrada i sortida de material i subministraments per tal de reduir la contaminació per partícules PM10.
 • Cobrir completament els materials pulverulents transportats per vehicles i camions amb lones, o bé adoptar mesures d’eficàcia similar.
 • Minimitzar l’emissió de partícules (aspiració localitzada de pols, ruixats o similar) en les operacions de càrrega o descàrrega de materials pulverulents amb camions o maquinària en apilaments, tremuges i similars.
 • Retirar periòdicament els materials que s’acumulen a les vies i zones de treball.
 • Intensificació de la neteja (aspirar o ruixar) de vials afectats pel pas de vehicles i maquinària d’obra.
 • Intensificació de la neteja dels camions, maquinària i vehicles, especialment les rodes.