Davant l’augment de la concentració de partícules PM10 a Barcelona i rodalia, es manté vigent l’avís preventiu d’alta contaminació que la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat va activar dimarts al matí. Diverses estacions del Barcelonès i l’àrea metropolitana han superat el llindar de 50 μg/m3.

Situació meteorològica estancada i pols en suspensió

L’anticicló que fa dies que ens afecta de ple, a banda de donar lloc a una situació meteorològica estancada, ha afavorit la intrusió de pols en suspensió. El pic màxim arribarà aquest diumenge, entre migdia i el vespre.

Càrrega de pols (mg/m2) prevista per diumenge 22 de maig a les 12 UTC. Font: Model SKIRON / University of Athens

A partir de dilluns, l’allunyament de l’anticicló farà que la massa d’aire càlid i la pols sahariana marxi Mediterrània enllà. Per tant, durant l’inici d’aquesta setmana vinent s’espera que la situació tendeixi a millorar.

Recomanacions per reduir la contaminació

Per tot plegat, i seguint les directrius del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire que va establir la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat, s’aconsella a la població:

 • Realitzar els trajectes a peu o en bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.
 • Utilitzar el transport públic.
 • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l’empresa, més a prop de casa…).
 • Utilitzar el cotxe compartit.
 • Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.).
 • En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.
 • Regulació de la climatització de les llars: a l’estiu pujar la temperatura del termòstat de la llar i a l’hivern baixar-la.
 • Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, llenya, biomassa, evitant-ne purgues i arrencades. Garantir-ne el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres.

Consells per a les ciutats

L’Administració també aconsella a l’ens local que:

 • Prengui mesures que poden dur a terme els municipis, com campanyes de comunicació intensiva, amb els mitjans de comunicació local, per explicar la situació.
 • Introducció de missatges informatius relatius a la situació d’avís preventiu o d’episodi ambiental a les PIV (pantalles d’informació variable).
 • Prohibir la crema de matolls i restes vegetals i potenciar la gestió dels residus vegetals a través d’alternatives com la trituració “in situ” o la recollida per al seu compostatge. Aquesta mesura és de compliment obligat a la zona de protecció especial, la plana de Vic i les Terres de Ponent, pel conveni de col·laboració amb la DGAR.

Mesures en obres de construcció

A banda, també hi ha mesures preventives en obres de construcció:

 • Evitar actuacions associades a les operacions de transport de materials pulverulents.
 • Racionalització de l’entrada i sortida de material i subministraments per tal de reduir la contaminació per partícules  PM10.
 • Cobrir completament els materials pulverulents transportats per vehicles i camions amb lones, o bé adoptar mesures d’eficàcia similar.
 • Minimitzar l’emissió de partícules (aspiració localitzada de pols, ruixats o similar) en les operacions de càrrega i/o descàrrega de materials pulverulents amb camions o maquinària en apilaments, tremuges i similars.
 • Retirar periòdicament els materials que s’acumulen a les vies i zones de treball.
 • Intensificació de la neteja (aspirar i/o fer ruixats) de vials afectats pel pas de vehicles i maquinària d’obra.
 • Intensificació de la neteja dels camions, maquinària i vehicles, especialment les rodes.