Activitat que dona a conèixer l'ecosistema forestal a través de la descoberta i l'observació del parc del Pi Gros de Sant Vicenç dels Horts.

La presència d’arbres en zones altament poblades té multitud de beneficis. Entre aquests l’absorció de carboni i la millora de la qualitat de l’aire. Segons un estudi encarregat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la presència d’arbres als parcs d’aquest àmbit suposa l’absorció de 132 tones de carboni anuals.

L’estudi, que ha analitzat diversos indicadors socioambientals, ha mesurat el conjunt de beneficis que ofereixen els espais verds a la ciutat i a les persones, tant en l’àmbit social (passeig, oci, salut) com ambiental (regulació de la temperatura, infiltració d’aigües pluvials, millora de la qualitat de l’aire, etc.).

Els resultats principals de l’estudi

L’estudi, realitzat a partir de les dades de l’any 2020, ha analitzat 32 indicadors de set aspectes diferents: característiques generals, ecologia, residus, qualitat ambiental, aigua, energia i ús públic. Els resultats han estat:

  • Proximitat: més d’1,4 milions de persones de l’àrea metropolitana de Barcelona tenen algun parc a 15 minuts a peu.
  • Biodiversitat: s’han observat 195 espècies d’ocells als parcs metropolitans i l’entorn.
  • Efecte termoregulador: l’arbrat dels parcs metropolitans fa baixar, de mitjana, 1,3 ºC la temperatura. En alguns parcs s’ha comprovat que pot arribar a baixar més de 3 ºC.
  • Residus recollits: 0,64 km/m2.

Les dades també són molt positives en relació amb els residus, la recollida dels quals ha disminuït un 30 % en dos anys, així com amb el consum d’aigua i electricitat, que també han baixat significativament.

L’origen d’aquest estudi va néixer el 2018, amb una primera versió de l’anàlisi dels indicadors socioambientals que utilitzen de base diversos estudis que s’havien publicat en anys anteriors.

Més arbres urbans que ara fa uns anys

Els parcs urbans de l’AMB tenien, l’any 2020, 29.913 arbres, un 4 % més que l’any 2018. L’augment de la cobertura arbòria ha implicat de retruc un increment de la biodiversitat. L’any 2020 es van observar 195 espècies diferents d’ocells, 14 més que l’any 2018.

Els arbres, grans aliats per combatre la contaminació

Els arbres absorbeixen diòxid de carboni i, amb l’ajuda del sol, l’emmagatzemen en forma de matèria orgànica. Aquest procés comporta, per tant, l’absorció i retirada de carboni atmosfèric.

A banda, els arbres fan minvar la contaminació, influeixen en la depuració de l’aire mitjançant l’eliminació de contaminants atmosfèrics causats sobretot pel trànsit rodat i les indústries. Les partícules en suspensió solen enganxar-se a les fulles, concretament als pèls o tricomes que tenen. Aquestes petites partícules s’acabaran precipitant al sòl posteriorment a causa de la pluja o bé quan les fulles caiguin a terra.

En el cas dels gasos —els compostos químics— és força més complex, però la idea simple és que entren a la fulla a través dels estomes, que són unes petites obertures que regulen l’intercanvi gasós a les fulles.