rebaixa aigua AMB

Barcelona té garantit el subministrament d’aigua potable. Aquest 2020 està sent extraordinariament plujós a la ciutat i tota la metròpolis i les reserves hídriques, tant als pantans de les conques internes de Catalunya, que es troben al 92 % de la seva capacitat, com als aqüífers, són immillorables.

L’aqüífer del Baix Llobregat ja fa 10 anys que té una clara tendència a l’alça, gràcies a la producció de la dessalinitzadora del Llobregat, però just ara ha assolit 12 metres sobre el nivell del mar, el valor més alt dels darrers 50 anys, segons les dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

aqüífer baix Llobregat
Font: ACA

La dessalinitzadora, clau per al subministrament d’aigua

La producció d’aigua de la dessalinitzadora del Llobregat, que en els darrers 10 anys ha aportat 110 hm3 al sistema Ter Llobregat, 70 dels quals en els darrers cinc anys, ha estat un dels eixos per millorar l’estat quantitatiu d’aquest aqüífer, segons l’ACA.

L’aqüífer és una reserva estratègica per a Barcelona i la seva àrea metropolitana, especialment en períodes de sequera. En el 2007 i 2008 va servir per garantir les demandes quan els embassaments estaven al voltant del 20 % i en el període de sequera del 2016-2017 i primers mesos del 2018, els pous de sequera d’aquest aqüífer, juntament amb la producció d’aigua dessalinitzada, van aportar fins a 100 hm3 al sistema Ter Llobregat, alentint el descens de reserves dels embassaments.

Fins als anys 90, aquesta aqüífer patia de manera cíclica diverses oscil·lacions de nivell, fent que fos usual que arribés a cotes de sis metres per sota del nivell del mar (17 metres per sota del nivell d’aigua actual), amb importants efectes d’entrada d’aigua de mar que malmetien la seva qualitat. Per aquest motiu, des de l’abril de 2018, està activada la barrera contra la intrusió salina amb aigua regenerada.