L’AMB proposa que els vehicles que tenen etiqueta groga no puguin circular per la zona de baixes emissions (ZBE) a partir del 2022. Per tant, tindrien restringit l’accés a Barcelona. La prohibició s’estendria als dies laborables entre les 7 i les 20 h, la mateixa franja en què, des del gener, ja no poden circular els qui no tenen etiqueta de la DGT.

La proposta de l’AMB planteja que, en una primera fase, els vehicles de residents quedin exclosos de la restricció i puguin continuar circulant fins al gener del 2024. A partir de llavors, als qui tinguin etiqueta groga també se’ls prohibirà la circulació per l’interior de la ZBE, de manera que només podran moure-s’hi lliurement els que disposin de les etiquetes verda, verda i blava o blava.

L’etiqueta blava, vetada el 2030

La darrera etapa prevista per l’AMB posa l’horitzó en el gener del 2030, quan proposa vetar també la circulació de vehicles amb distintiu C, un altre cop amb l’excepció dels residents a la ciutat. D’aquesta manera, el 2030 només podrien moure’s per Barcelona vehicles híbrids, elèctrics o propulsats amb gas, a més dels que siguin de gent que visqui a la ciutat i tinguin l’etiqueta verda.

Més enllà de Barcelona, l’AMB també vol ampliar les zones de baixes emissions als municipis metropolitans. Per fer-ho, l’ens preveu donar suport en el desplegament de les ZBE o de les zones urbanes d’atmosfera protegida (ZUAP) i també en la millora de l’entorn d’equipaments vulnerables com centres educatius o sanitaris on hi hagi trànsit intens. En la mateixa línia, es vol elaborar un catàleg tècnic de senyalització i marques viàries de ZBE.

102 mesures per millorar la mobilitat

Les mesures referents a la ZBE són només algunes de les 102 propostes que l’AMB fa en el marc del Pla metropolità de mobilitat urbana 2019-2024 aprovat aquest dilluns. El document marca “l’estratègia i les principals mesures de mobilitat” metropolitana, que l’ens planteja que sigui “saludable, sostenible, eficient i equitativa”.

Per aconseguir-ho, posa sobre la taula més d’un centenar de mesures que s’han de debatre amb les administracions implicades i que tenen un cost de 1.354 milions d’euros. A aquests diners, cal sumar-hi 8.922 milions corresponents a la inversió en infraestructures, ja que el pla recull també actuacions que consideren “prioritàries” en les xarxes ferroviària i viària.

L’objectiu és reduir la contaminació i, en concret, abaixar en un 7 % les emissions de CO2, un 35 % les de NO2 i un 30 % les de PM. D’aquesta manera, es vol rebaixar en un 50 % la població exposada a una qualitat de l’aire baixa i al soroll. També es busca incrementar en un 10 % els desplaçaments a peu, en bicicleta i en vehicles de mobilitat personal i reduir un 10 % la mortalitat associada a la pol·lució. Segons l’Ajuntament, causa un miler de morts cada any a la ciutat.