(ACN) L’AMB invertirà 7,4 milions d’euros per mitigar els episodis de pudor procedents de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) del Besòs, situada a la plaça del Fòrum de les Cultures. El projecte, finançat per l’ACA, consisteix en la instal·lació d’un sistema avançat de desodoració de l’aire dins del reactor biològic. En aquesta part del tractament, que és la que sovint genera els gasos que provoquen les pudors, se n’eliminarà la matèria orgànica present per mitjà de microorganismes. Actualment, el sistema utilitzat per minimitzar aquestes olors no és 100 % efectiu perquè només elimina determinats compostos. Consta de 80 equips que fan servir la tecnologia del carbó actiu per a l’adsorció química d’olors.
Els equips tenen un bon rendiment per eliminar determinats compostos, com ara el sulfur d’hidrogen i els mercaptans, algunes de les substàncies presents a les aigües residuals que fan pudor. No obstant això, no són tan eficients eliminant, per exemple, els anomenats compostos orgànics volàtils (COV).

La tecnologia que s’utilitzarà en el nou sistema de desodoració de l’EDAR del Besòs té la capacitat de neutralitzar una quantitat més alta de substàncies. Aquest sistema va ser escollit per l’AMB després de fer un estudi d’alternatives, així com una prova pilot de l’alternativa escollida. Consisteix en un biofiltre d’altes prestacions que serveix de suport als cultius bacterians que fan la depuració. A la prova pilot es va demostrar que aquesta tecnologia s’ajusta millor a les característiques de l’aire que cal tractar: l’eficiència en l’eliminació de COV és del 97 % de mitjana.

Una vegada aprovada la inversió, Aigües de Barcelona, empresa metropolitana del cicle integral de l’aigua, s’encarregarà de licitar les obres previstes perquè s’iniciïn abans d’acabar el 2020 i que finalitzin el 2023.

Episodis de pudor a la zona del Besòs

El nou sistema ajudarà a mitigar els problemes de ferum en una zona, la del Besòs-Fòrum, que ha generat al llarg dels anys queixes dels veïns, perquè també hi ha altres instal·lacions públiques, com plantes de tractament de residus, així com un nombre important d’indústries privades, que també són focus potencials de pudor. En tot cas, no afecten la qualitat de l’aire i són totalment innòcues, més enllà de la molèstia entre la població.

Amb la instal·lació dels equips de desodoració l’AMB espera una millora important en el problema de pudors a la zona.