Els insectes que proliferen a Sant Martí de Provençals des de fa un mes són xinxes del plataner. Tècnics de l’Ajuntament han confirmat que es tracta d’aquesta espècie, que es fa més visible a la ciutat amb la temperatura alta. Però deixen clar que no es tracta de cap plaga com la de fa cinc anys, la primera d’aquesta magnitud a Barcelona, que va generar força alarma entre els veïns.

Les xinxes detectades es combatran sense productes químics entre el 5 i el 7 d’agost a la nit, tal com explica Albert Francolí, cap de control de conservació a Sant Martí i Ciutat Vella.

“Fem insecticides regulars […] perquè els ciutadans sàpiguen què és el que s’està fent, que són amb adobs foliars. Què s’aconsegueix? Que el plàtan es trobi fort. Per tant, pot fer front a aquesta plaga de la xinxa del plàtan i la població baixa significativament”

L’actuació d’enguany serà diferent de la del 2014, quan durant l’estiu aquests insectes van ocasionar moltes molèsties a veïns no només del districte de Sant Martí, sinó també d’altres barris de Barcelona com Sant Andreu, la Llacuna del Poblenou i Diagonal Mar. Aleshores, es va fer un tractament de xoc per eliminar aquesta plaga.