Per analitzar l’impacte mediambiental d’un aeroport com el de Barcelona, explica l’investigador del CSIC, Xavier Querol, no només es pot tenir en compte la influència en la qualitat de l’aire, també cal considerar la seva contribució en l’escalfament global i en la creació de contaminants com l’ozó troposfèric i les partícules ultrafines.

Pel que fa a l’efecte hivernacle fruit de l’aviació, a diferència d’altres transports, el CO2 que emeten no és el principal problema. Ho són, explica Querol, els deixants que generen els avions, fruit de la condensació de les partícules que generen. Aquestes franges blanques creen núvols artificials que retenen l’escalfor i eviten que es dissipi.

Deixants de condensació avions
Deixants de condensació damunt de Barcelona. Autor: Jeroni Lorente
Els deixants de condensació són la font principal d’escalfament causada pels avions. Quan mirem al cel podem veure un o dos estels, però en zones molt denses, quan ho veus des d’un satèl·lit, la imatge és increïble”
Xavier Querol, investigador del CSIC

Més enllà de l’escalfament del planeta, l’activitat aeroportuària també afecta la qualitat de l’aire. Menys que en el conjunt de la ciutat de Barcelona, reconeix Querol. Alerta, això sí, que l’aeroport és una font important de partícules ultrafines.

Contràriament del que es pot pensar, els nivells més alts d’NO2 d’un aeroport els trobem més a la zona dels taxis i autobusos i no a la pista d’aterratge dels avions. Per això, la mobilitat terrestre important al voltant d’un aeroport és la causa principal d’emissió d’aquest gas contaminant.