pols avís contaminació juliol 2023

La intrusió de pols sahariana que va arribar al llarg de diumenge ha fet augmentar la concentració de partícules PM10. És per aquesta raó que aquest dilluns, 18 de setembre, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha activat un avís preventiu per contaminació per partícules PM10 a Barcelona i el conjunt de la conurbació.

40 municipis en avís

L’avís preventiu afecta Barcelona i 39 municipis més de les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, i s’ha activat per a reduir les emissions contaminats. Es tracta de la fase prèvia a la possibilitat que hi hagi un episodi ambiental de contaminació.

L’activació de l’avís s’ha fet perquè diumenge hi va haver fins a 27 estacions de mesura de la contaminació atmosfèrica a Catalunya que van registrar una concentració mitjana de PM10 superior a 50 μg/m³. I aquest dilluns al matí encara persisteixen els valors elevats d’aquestes partícules en diversos punts del territori.

El front fred de dilluns netejarà l’atmosfera transitòriament

El pas d’un front fred aquest dilluns portarà un canvi de massa d’aire. Rere seu n’arribarà una de més fresca i neta, de manera que la pols en suspensió se n’anirà cap a l’est i disminuirà sensiblement la concentració de partícules PM10 amb el pas de les hores.

Recomanacions per reduir la pol·lució

Per tot plegat, i seguint les directrius del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire que va establir la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat, s’aconsella a la població:

 • Fer els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.
 • Utilitzar el transport públic.
 • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l’empresa, més a prop de casa, etc.).
 • Utilitzar el cotxe compartit.
 • Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.).
 • En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.
 • Regulació de la climatització de les llars: a l’estiu pujar la temperatura del termòstat de la llar i a l’hivern baixar-la.
 • Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, llenya, biomassa, evitant-ne purgues i arrancades. Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres.

L’Administració també aconsella a l’ens local que:

 • Prengui mesures que poden dur a terme els municipis, com campanyes de comunicació intensiva, amb els mitjans de comunicació local, per explicar la situació.
 • Introdueixi de missatges informatius relatius a la situació d’avís preventiu o d’episodi ambiental a les PIV (pantalles d’informació variable).
 • Prohibeixi la crema de matolls i restes vegetals i potenciï la gestió dels residus vegetals a través d’alternatives com la trituració “in situ” o la recollida per al seu compostatge. Aquesta mesura és de compliment obligat a la zona de protecció especial, la plana de Vic i les Terres de Ponent, pel conveni de col·laboració amb la DGAR.

Mesures preventives en obres de contrucció:

 • Evitar actuacions associades a les operacions de transport de materials pulverulents.
 • Racionalització de l’entrada i sortida de material i subministraments per tal de reduir la contaminació per partícules PM10.
 • Cobrir completament els materials pulverulents transportats per vehicles i camions amb lones, o bé adoptar mesures d’eficàcia similar.
 • Minimitzar l’emissió de partícules (aspiració localitzada de pols, ruixats o similar) en les operacions de càrrega o descàrrega de materials pulverulents amb camions o maquinària en apilaments, tremuges i similars.
 • Retirar periòdicament els materials que s’acumulen a les vies i zones de treball.
 • Intensificació de la neteja (aspirar o ruixar) de vials afectats pel pas de vehicles i maquinària d’obra.
 • Intensificació de la neteja dels camions, maquinària i vehicles, especialment les rodes.