La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat manté activat des del 18 de gener un avís preventiu de contaminació atmosfèrica per partícules en suspensió a l’aire (PM10) atesa la situació d’estancament atmosfèric que dificulta la dispersió de contaminants similar a la que hi va haver ara fa un mes, quan també es va activar un avís preventiu de contaminació.

Un anticicló que dificulta la dispersió de contaminants

Tot i que el problema de base és l’acció humana, el cert és que la meteorologia tampoc no ajuda a la dispersió dels contaminants.

L’anticicló tossut que tenim, un clàssic hivernal però que s’allarga des de fa dies -des del dia de Reis-, comporta molta estabilitat. També molt poca ventilació i això fa que, juntament amb les inversions tèrmiques característiques d’aquestes altes pressions, els contaminants es vagin acumulant a prop de la superfície. I el resultat és que fa dies que la pol·lució augmenta, amb petits alts i baixos en funció de si el vent bufa amb més intensitat o menys.

Cremes de rostolls, una pràctica estesa i altament contaminant

La crema de rostolls i marges a molts pobles i ciutats de la regió metropolitana agreuja encara més aquesta situació. Sovint les cremes es fan de bon matí, quan la capa d’inversió tèrmica atrapa el fum a sota, i s’escampa i dispersa per les planes i valls de l’entorn metropolità de Barcelona.

Dimarts passat diverses estacions de mesura de la Generalitat de Catalunya van marcar valors de PM10 superiors als 50 µg/m3 en la mitjana diària, cosa que, juntament amb la previsió que l’anticicló continuï ferm, ha comportat l’activació del primer avís preventiu del 2022, un mes després del darrer.

L’avís per contaminació no implica restriccions de trànsit

Es tracta, però, d’un avís per partícules PM10 i que, per tant, no comporta cap mena de restricció al trànsit rodat. De fet, els valors de NO2 (lligats al trànsit), tot i que van en augment, encara es mantenen en nivells acceptables i llunyans al que seria necessari per activar el protocol de pol·lució per aquestes partícules de NO2.

Aquest dimarts les dades més altes de contaminació per NO2 a Barcelona es movien a l’entorn dels 100 µg/m3, lluny dels 160 µg/m3 que marca el llindar.

Recomanacions per a la reducció de la pol·lució

Per tot plegat, i seguint les directrius del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire que va establir la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat, s’aconsella a la població:

 • Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.
 • Utilitzar el transport públic.
 • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l’empresa, més a prop de casa…).
 • Utilitzar el cotxe compartit.
 • Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.).
 • En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.
 • Regulació de la climatització de les llars: a l’estiu pujar la temperatura del termòstat de la llar i a l’hivern baixar-la.
 • Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, llenya, biomassa, evitant-ne purgues i arrancades. Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres de les mateixes.

L’Administració també aconsella a l’ens local que:

 • Prengui mesures que poden dur a terme els municipis, com campanyes de comunicació intensiva, amb els mitjans de comunicació local, per explicar la situació.
 • Introducció de missatges informatius relatius a la situació d’avís preventiu o d’episodi ambiental a les PIV (pantalles d’informació variable).
 • Prohibir la crema de matolls i restes vegetals i potenciar la gestió dels residus vegetals a través d’alternatives com la trituració “in situ” o la recollida per al seu compostatge. Aquesta mesura és d’obligat compliment a la Zona de Protecció Especial, la Plana de Vic i les Terres de Ponent, pel conveni de col·laboració amb la DGAR.

Mesures preventives en obres de contrucció:

 • Evitar actuacions associades a les operacions de transport de materials pulverulents.
 • Racionalització de l’entrada i sortida de material i subministraments per tal de reduir la contaminació per partícules PM10.
 • Cobrir completament els materials pulverulents transportats per vehicles i camions amb lones, o bé adoptar mesures d’eficàcia similar.
 • Minimitzar l’emissió de partícules (aspiració localitzada de pols, ruixats o similar) en les operacions de càrrega i/o descàrrega de materials pulverulents amb camions o maquinària en apilaments, tremuges i similars.
 • Retirar periòdicament els materials que s’acumulen a les vies i zones de treball.
 • Intensificació de la neteja (aspirar i/o fer ruixats) de vials afectats pel pas de vehicles i maquinària d’obra.
 • Intensificació de la neteja dels camions, maquinària i vehicles, especialment les rodes.