Contaminació aire Barcelona

L’acord de París de l’any 2015 fixava mantenir l’augment de la temperatura global molt per sota dels 2 ºC respecte a l’època preindustrial per tal d’evitar una situació de no retorn i els efectes devastadors que això podria tenir a escala planetària.

De fet, el mateix acord de París (signat per més de 200 països i al qual els Estats Units s’ha afegit amb l’arribada del nou president Joe Biden) manifestava la necessitat d’intentar limitar l’augment de la temperatura global en 1,5 ºC, un fet que molts experts mantenen que ajudaria a limitar els riscos i efectes del canvi climàtic.

La barrera d’1,5 ºC, en uns teòrics poc més de 10 anys

L’aplicatiu del servei per al canvi climàtic Copernicus és una eina bàsicament de seguiment del clima.

En aquest seguiment, es pot veure clarament a la gràfica l’augment gradual de la temperatura en les darreres dècades i realitza, extrapolant dades d’augment de la temperatura, una data aproximada a la qual el món tindria un augment de la temperatura mitjana d’ 1,5 ºC respecte al període 1850-1900.

Imatge de l’aplicatiu de seguiment. Font: Servei per al canvi climàtic Copernicus-CS3

Es tracta d’una “línia” (els 1,5 ºC d’augment) que l’acord de París pretén no superar, o limitar-ne molt l’augment, però que amb aquesta eina es veu com, amb el pas dels anys, lluny d’allunyar-se, té un horitzó cada cop més proper.

Així, si a principis de segle XXI es calculava que aquest augment (d’1,5 ºC) arribaria un hipotètic any 2045, amb les dades actualitzades de finals del 2020 i gener del 2021 el nou càlcul hipotètic preveu que aquest horitzó podria arribar d’aquí a poc més de 10 anys, l’any 2034.

Ja hem superat el grau d’escalfament

De fet, en l’actualitat, ja s’ha superat la barrera del grau (1 ºC) d’escalfament respecte a l’època preindustrial a escala mundial.

Ara com ara, les dades indiquen que ens trobaríem al voltant d’1,2 ºC d’augment, molt a prop del topall d’1,5 ºC al que l’acord de París intenta promoure tots els esforços.

De no haver-hi un canvi de tendència clara i que es prenguin unes mesures contundents per reduir les emissions, són molts els estudis que indiquen que assolir un augment màxim d’1,5 ºC serà un topall inassumible i al que, amb molta probabilitat, s’hi arribarà abans del 2050.

El planeta no deixa d’emetre senyals d’alerta. El temps de reacció, cada vegada menor.