Barcelona suma una gran estació fotovoltaica municipal nova d’un 1.200 metres quadrats. Es va començar a instal·lar al març i s’ha instal·lat al sostre de la boca sud del túnel de la rambla de Badal. Les plaques seran capaces de generar una potència de 66 kWp i l’electricitat produïda es destinarà a l’autoconsum d’equipaments propers, a la il·luminació del túnel de Badal i a la venda dels excedents mitjançant la connexió a la xarxa de baixa tensió.

Les plaques s’han col·locat inclinades per tal d’aprofitar al màxim les hores solars. A l’abril es farà l’estesa de cablejats i el muntatge de caixes i connexions. En acabat es farà la verificació del funcionament i la posada en marxa de la nova planta fotovoltaica està prevista per finals de juny. La planta es connectarà a la xarxa de baixa tensió en règim d’autoconsum instantani amb compensació d’excedents. Això vol dir que l’electricitat produïda es consumirà al moment en serveis i equipaments municipals propers i els excedents es vendran a les companyies elèctriques. A més, bona part de l’energia generada servirà per alimentar la il·luminació del Túnel de Badal que ha d’estar encesa les 24 hores al dia.

La intervenció ha tingut una inversió de 166.000 euros, però permetrà estalviar l’emissió d’un 20.000 kg de CO2 a l’atmosfera quan entri en funcionament. De fet, l’actuació s’emmarca dins del Programa d’impuls a la generació d’energia solar a Barcelona, que té com a objectius reduir l’impacte ambiental derivat del consum i la generació d’energia, garantir els subministraments bàsics a la ciutadania, així com augmentar l’autonomia energètica de la ciutat.

Tot i les grans dimensions de la planta fotovoltaica nova de la rambla de Badal, encara n’hi ha d’altres a diferents punts de la ciutat molt més extenses i capaces de generar més quantitat d’energia. Fins ara la més potent és la pèrgola del Fòrum que produeix uns 440 kWp, seguida de la planta ubicada al DHUB amb 150 kWp i la tercera és la planta fotovoltaica del Bon Pastor amb uns 108 kWp.